P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Aktuelt
Bibelkurset 2020

Dagens nye programmer

29.05.2020

Det er ikke lagt opp noen TV programmer i dag.

Det er fortsatt mulig å se tidligere programmer ved å klikke på:


00:00 / 00:00
Lytt til flere...

Fra serien 'Vindu mot livet - Ola Bjorland'

Ordet om korset - Fra serien '1. Korinterbrev'
Lytt til flere...

Fra serien 'Vindu mot livet - Johnn Hardang'

De fire F-ene - Søndagens tekst - Apgj 2,1-13
Lytt til flere...

Fra serien 'Veien gjennom Bibelen'

Nr. 1670 - Profeten Esekiel 21,7-22,2
Lytt til flere...

Fra serien 'Nistepakka'

Jos 24,15
Lytt til flere...

Fra serien 'Irenes kvarter'

Kamp og seier - Slm 37,4-6