P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Aktuelt
Bibelkurset 2020

Dagens nye programmer

24.01.2020

Det er ikke lagt opp noen TV programmer i dag.

Det er fortsatt mulig å se tidligere programmer ved å klikke på:


00:00 / 00:00
Lytt til flere...

Fra serien 'Vindu mot livet - Ola Bjorland'

En visjon og en dialog - Fra serien 'Abraham'
Lytt til flere...

Fra serien 'Vindu mot livet - Johnn Hardang'

Nød og nåde - Søndagens tekst - Luk 18,31-43
Lytt til flere...

Fra serien 'Veien gjennom Bibelen'

Nr. 1580 - Profeten Jeremia 6,30-7,11
Lytt til flere...

Fra serien 'Through the Bible - McGee'

Nr. 1292 - Revelation 20:4-9
Lytt til flere...

Fra serien 'Nistepakka'

2 Kor 5,21
Lytt til flere...

Fra serien 'Irenes kvarter'

Døden avslutter alt - Joh 5,24