P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


With His Disciples008

Elsker du meg, Peter?

- Elsker du meg, Peter? Elsker du meg mer enn de andre disiplene? Dette er spørsmålet Jesus stiller Peter, mens de sitter sammen med noen andre disipler ved kullilden nede ved bredden av Tiberias sjøen. Peter får problemer når han får dette spørsmålet. Han vet hva som ligger i det. 

 

Jeg har en studie­bibel, og i den står det et lite 16- tall bak ordet elsker. Det er en henvisning til det greske ordet agapao, som betyr å elske. Her ligger det en dypere betydning, som vi kan lese om i 1. Kor 13: Denne kjærligheten er tålmo­dig, er velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, og den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Og denne kjærligheten faller aldri bort.

 

Peter vet at slik makter ikke han å elske Jesus. Slik kan bare Gud elske. Men han er glad i Jesus. Derfor svarer han: - Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Bak dette ordet kjær står det et helt annet tall. Her står det 4701, som hen­viser til ordet Filio. Filio brukes om kjærlighet av tilbøyelighet og sympati, den omsorgsfulle kjærlighet på grunnlag av vennskap eller slektskap. Altså en slik kjærlighet som vi er i stand til å elske med. Slik vi elsker våre foreldre, søsken og venner.

 

Andre gang spør Jesus: - Simon, Johannes’ sønn: Elsker du meg? Peter svarer også dennne gan­gen på samme måte: - Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Spørsmålene griper tilbake til Peters forsikring, som vi finner i Markus 14, fra vers 29: - Peter sa til Jesus: Om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det! Jesus sa da til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag, i denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter tok enda sterkere i og sa: Om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. Men vi vet hva som skjedde. Jesus fikk rett. Peter sviktet Jesus.

 

Tredje gangen Jesus spør, gjør han noe bemerkelsesverdig. Han spør: Har du meg kjærNå bruker ikke Jesus lenger ordet agapao, men filio. Han bruker det samme ordet som Peter svarte med. Det er som om Jesus ikke lenger krever fullkommen kjærlighet av Peter. Jesus trer ned fra sin himmelske trone og møter Peter ansikt til ansikt. Han får komme akkurat slik som han er. Full av synd og svik. Jesus elsker ham fullkom­ment, på tross av Peters fall og feil. Jesus tar imot han med åpne armer, og gir han fullkommen tilgivelse for fall og nederlag.

 

Nå skulle en tro at Peter skulle bli glad, men for Peter brister det: -Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Men jeg sviktet da du trengte meg mest. Du vet at jeg er en syndig mann, som ikke strekker til. Jeg fortjener ikke din tilgivelse.

 

Heldigvis forlater aldri Jesus et menneske i slik syndenød. Han forlot ikke Peter, og han forlater heller aldri deg!