P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Og ved troen på Jesu navn, har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Apgj 3,16

 

Å bli en kristen er å komme til tro på Jesus. Å leve som kristen er å leve i tro på Jesus. Hele veien er det troen på Jesus som er det avgjørende. Mange mennesker sliter imidlertid med ulike spørsmål omkring dette med frelsende tro. De kjemper med tvil og anfektelser. Eller de får det rett og slett ikke til å tro. Så dirrer spørsmålet: Hvor kommer egentlig troen fra? Apgj 3.16 gir oss svar på dette spørsmålet. - Troen som var virket av Jesus, leste vi her.

 

Årsak / virkning er et viktig prinsipp i all vitenskap og forskning. Prinsippet om kausalitet kalles det på fint. Og det betyr: Alt som skjer, har en årsak. Dette er en av de viktige nøklene som brukes, når vi skal forklare og forstå virkeligheten.

 
Apgj 3,16 gjør oss oppmerksom på årsak / virkning, i forhold som har med tro å gjøre: Årsaken er Jesus. Virkningen er tro.
 
Jeg vet ikke om du kjenner historien, som dette uttrykket er hentet fra?
Peter og Johannes er på veg opp til templet for å be. Ved en av inngangene får de øye på en lam tigger, som ber om almisse. Og Peter svarer: - Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå opp og gå!
Og mannen blir frisk i samme stund. Han løper omkring og priser Gud. Ikke så rart at dette blir lagt merke til! Mannen er godt kjent, og folket stimler sammen.
 
Peter griper da anledningen, og forkynner evangeliet om Jesus:
- Jesu navn har gitt styrke til denne mannen. Troen som var virket ved Jesus, har gitt ham full førlighet tilbake.
 
Her skal du merke deg to ting:
 
For det første: Troen på Jesus ble skapt ved at budskapet om Jesus ble forkynt.
Akkurat det samme sier Paulus i Rom 10,17:
- Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.
 
For det andre: Der ordet om Jesus forkynnes, der kommer Jesus selv til stede. Med sin kraft og med sin frelse. Og den som tar imot budskapet om Jesus, tar imot Jesus selv.
 
Også dette stemmer med Rom 10:
- Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. (v.11)
- Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. (v.13)
 
Hvor kommer troen fra?
Svar: Den kommer fra Jesus selv. Og blir gitt oss gjennom budskapet om Jesus.
Årsaken er Jesus. Virkningen er tro.