P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh 3,16

 

Så enkelt kan det sies. Og så tydelig. Det er Guds kjærlighet det handler om. Den lille Bibel blir dette verset ofte kalt. I noen ekle setninger sammenfattes kjerneinnholdet i Bibelen. Johs 3,16 er Bibelen i miniatyr. Og det er apostelen Johannes som skriver dette. Kjærlighetens apostel er han ofte kalt. Hvem skulle ha større forutsetning for å formidle dette budskapet enn nettopp han?

 

Hør nå hva han skriver: 

GUD ELSKER - VERDEN. 

Det betyr: Gud elsker også sine fiender. - Om dere elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Slik spør Jesus i Bergprekenen. Og han fortsetter: - Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.Dette er Guds måte å elske på. Dette var Jesu måte å leve på. Gud elsker ikke de elskverdige. Gud elsker verden!

 
GUD ELSKER - OG GIR
Ekte kjærlighet er aldri opptatt med å kreve. Kjærlighetens vesen er å gi. Ekte kjærlighet er ikke opptatt med å nyte, den vil heller yte. Ekte kjærlighet tenker ikke på sitt eget beste, men alltid på de andres beste. Mye av det som i dag kalles kjærlighet er kamuflert egoisme. Det handler bare om å tilfredsstille seg selv og sine egne lyster. Men Gud elsker ikke på den måten. Han ofret det mest dyrebare han eide: Sin egen Sønn. Guds kjærlighet ga alt.
 
GUD ELSKER - OG VIL FRELSE FRA FORTAPELSEN.
Fortapelsen er ingen mulighet. Den er en realitet. Å gå fortapt er å bli kastet bort fra Guds ansikt for evig. Å gå fortapt er å være prisgitt Guds vrede og dom i all evighet. Fortapelse er å møte den evige ilden, uten beskyttelse.
Dette må ikke skje med noen av oss! Og det var derfor Gud sendte sin egen Sønn. Han møtte Guds vrede og dom i vårt sted. Han ble forlatt av Gud, for at du og jeg skulle få slippe det.
 
GUD ELSKER - TROR DU DETTE?
Budskapet om Guds kjærlighet kan forkastes. Dette kaller Bibelen for vantro.
Men budskapet om Guds kjærlighet kan også tas imot. Og dette kaller Bibelen for tro.
Andre muligheter finnes ikke.
 
Derfor er spørsmålet i dag: Hva er ditt forhold til Guds kjærlighet? Er det tro – eller vantro?