P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Kol 3,16 - Gi Guds Ord rikelig plass! - Slipp Kristi Ord løs på livet og på hverdagen! - La Bibelen få den plassen den fortjener, både i arbeid og familieliv!

 

Dette er vel i sum noe av det Paulus vil ha sagt oss gjennom det bibelordet som rekkes oss i dag: - La Kristi Ord bo rikelig blant dere!

For bare slik – ved å slippe Guds Ord løs på livet – kan du og jeg bli et menneske som virkelig har noe godt å tilføre våre omgivelser!
Og la oss prøve å være litt konkrete: Hva betyr et bibelord som dette inn i din og min livssituasjon? Hva har et slikt bibelord å si for vår hverdag?
 
Du skal få noen aktuelle svar:
 
LA KRISTI ORD FÅ GOD PLASS I LØNNKAMMERLIVET
Vårt bønneliv kan lett bli preget av envegskommunikasjon. Det er vi som skal tømme oss. Det er vi som skal snakke: Bønner. Forbønner. Påkallelser. Og takksigelser.
Det blir langt sjeldnere tid til stillhet. Sjelden rom for Guds tale. Og sjelden plass for Kristi Ord.
Men hør: Også Gud vil gjerne komme til orde i ditt og mitt lønnkammerliv. Han vil tale til oss gjennom Kristi ord. Gjennom Bibelen.
 
LA KRISTI ORD FÅ GOD PLASS I FAMILIELIVET
I fotballen er det alltid en fordel å ha hjemmebane. Det er mye vanskeligere å vinne på bortebane. I kristenlivet er det akkurat motsatt: De fleste av våre nederlag ble påført oss på hjemmebane. I familielivet. Blant våre aller nærmeste.
Hvordan står det til med husandakt og bønnefellesskap hjemme hos deg? Hvilke holdninger synliggjør vi for hverandre i våre hjem? Og hva fyller vi egentlig tida med i familien?
 
LA KRISTI ORD FÅ GOD PLASS I ARBEIDSLIVET
Ingen av oss skal sitte og lese i Bibelen på jobb. Men vi kan faktisk få andre til å begynne å gjøre det. Altså lese Bibelen på jobb. Nemlig ved at vi selv er ærlige og tydelige kristne på arbeidsplassen. De kristne er verdens Bibel, er det ofte sagt. Og det med rette.
Prøv derfor å leve ut de verdier og holdninger som Bibelen legger vekt på: Ærlighet. Sannhet. Hjelpsomhet. Overbærenhet. Tålmodighet. Det er nok av muligheter. Også på din arbeidsplass.
 
LA KRISTI ORD FÅ GOD PLASS I FORSAMLINGSLIVET!
Et kristent fellesskap kan være varmt og godt. Men det kan også være det motsatte: Både kaldt og kunstig.
Det er lett å fylle et kristent fellesskap med de gale tingene: Overfladiskhet og avstand. Selvhevdelse og makt. Aktiviteter og underholdning.
Jesus gjorde det aldri slik. Og der Kristi Ord får rikelig plass, vil det heller ikke bli slik. Der Kristi ord slippes løs, slippes Kristus til.
 
LA KRISTI ORD FÅ GOD PLASS I SAMFUNNSLIVET!
Mange ting i samfunnslivet er på kollisjonskurs med Guds Ord. Viktige verdier hentes fra helt andre steder enn fra Bibelen. Og resultatene står malt for våre øyne: Grådighetskultur. Kriminalitet, Fremmedfrykt. Eutanasi. Homofili. Ensomhet. Og selvopptatthet.
 
En kristen er kalt til å være et annerledes menneske! Hans kall er å være som en Golfstrøm i Nordishavet.
Hva med deg som leser dette: Er du en slik kristen?
Har Kristi Ord fått plass hos deg?