P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Fil 3,16

 

Øst for Jerusalem ligger Skopusberget. På dette fjellet ligger både det hebraiske universitetet, et stort sykehus og flere andre flotte bygninger. Fra Skopusberget, som ligger like nord for Oljeberget, har du en utrolig utsikt, ikke minst over det gamle Jerusalem. Det var hit pilegrimene kom opp, på veg fra Jeriko i øst, og fikk sitt første syn av Jerusalem, både templet og de mange andre bygningene. Målet for reisen var nådd.

 

Ordet skopus er gresk og er avledet av et verb som har flere betydninger. Det kan oversettes med betrakte, undersøke, stirre på eller se framover mot.

Og på norsk kjenner vi det igjen i ord som teleskop, mikroskop eller periskop. Altså ulike instrumenter som skal hjelpe oss til å se de forskjellige tingene både tydeligere og bedre.

Vi forstår godt at fjellet øst for Jerusalem kalles Skopusberget - om ikke før, så når vi selv står oppe på fjellet og får nyte utsikten over Jerusalem.

Ordet skopus er likevel bare brukt èn gang i Bibelen. Og det er her i Fil 3, 4. Her er ordet oversatt med målet, altså noe du strekker deg etter eller ser fram imot:

 • Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som ligger foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.

 

Det er Paulus som skriver dette. Han har lagt en mørk og vanskelig fortid bak seg. Nå ser han framover mot målet. Mot et nytt liv og en ny framtid. Han har begynt å leve på en ny måte, målbevisst og målrettet: - Jeg har tenkt meg til himmelen! Derfor jager jeg mot målet!

 

Og slik vil Paulus at også andre kristne skulle leve. Enten vi bor i Filippi eller i Norge: Vi er frelst. Vi har begynt på himmelvegen. Nå må ingenting få hindre oss i å nå dette målet. Og så skriver han: La oss derfor holde fram i samme spor!

Det er mange ting som kan gjøre det vanskelig for oss å nå dette målet: Selvopptatthet. Travelhet og verdslighet. Penger og makt. Det er lett å spore av, så vi miste målet av syne. Men det må bare ikke skje!

 

Hvordan skal vi så bli bevart på himmelveien? Også her er Bibelen klar i sitt svar: Tenk på Jesus, sier Bibelen. Se på han! Vær opptatt med han! Det vil holde deg på sporet og verne deg fra avsporinger.

Nettopp her i Fil 3 skildrer Paulus denne rikdommen i Jesus på en flott måte. Bare hør:

   

  For det første: Jesus har gitt meg nye livsverdier.

Det som før var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap, skriver han. Kunnskapen om Jesus Kristus, min Herre, er så mye mer verdt! (v.7-8)

 

For det andre: Jesus har gitt meg et trygt fundament i livet.

Jeg vil ikke lenger stole på egen rettferdighet, skriver han. For den finnes ikke. Jeg vil heller stole på Jesus og hans rettferdighet. På den nye rene drakten som jeg ved troen fikk ta imot av han. (v.9)

   

  For det tredje: Jesus har gitt meg en nytt hverdag.

Jeg kjenner Jesus og vil leve i samfunn med han hver dag, skriver han. Og møte både sorger og gleder, medgang og motgang i tillit til kraften av hans oppstandelse og i samfunn med hans lidelser. (v.10)

   

  For det fjerde: Jeg har fått et nytt mål for livsreisen.

Jeg ser fram mot en oppstandelse fra de døde, skriver han. Jeg skal en dag møte Jesus, sammen med alle dem som tror på Jesus. Jeg skal bli han lik og få se han som han er. (v.11)

Jeg er ikke fullkommen, avslutter Paulus. Jeg har ikke på langt nær oversikt over alle ting, men er grepet av Jesus og vil nå målet. Fullføre løpet og vinne seiersprisen. (v.12-14)

 

Dette er noe å ta lærdom av. La oss gjøre som Paulus: Jage mot målet. Og holde fram i samme spor.