P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? 1 Kor 3,16

 

Det norske hus er blitt et begrep i Norge. Torbjørn Jagland, en av våre tidligere statsministere, lanserte dette uttrykket i begynnelsen av sin funksjonstid. Og med utgangspunkt i bildet av huset kom han med en rekke tanker om hvordan dagens og morgendagens samfunn burde ta seg ut: Solide vegger. Godt inneklima. Trivsel og solidaritet. Ja, et virkelig godt hus å bo i.

 

Men tausheten om grunnmuren i det norske hus var like talende. - Hva slags verdier skal dette huset bygge på?

Slik spurte mange. Og det med rette. Vi vet jo noe om hvor viktig det er med en solid og skikkelig grunnmur. Skulle fundamentet svikte, ville hele huset blir skjevt - ja, kanskje stå i fare for rett og slett å rase sammen.
 
Det norske tempel burde bli et nytt begrep i Norge.
Det er Paulus som lanserer tanken. Det er kristne mennesker han skriver til, og det er kristne mennesker han skriver om: Ditt legeme er et en bolig for Gud, et tempel for Den Hellige Ånd. Herren har ved sin Ånd flyttet inn i din og min kropp, om vi bare vil tro på Jesus.
Tenk at den evige Gud vil bo i meg! For en ufattelig tanke!
 
Det norske tempel - Guds tempel. Bildet er talende. Og tanken forpliktende: Hva vil du og jeg gjøre med denne tanken? Paulus hjelper oss med svaret:
- Vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud! 1 Kor 6,19-20
 
Dette betyr konkret:
For det første: Ta vare på kroppen! Hold deg i form. Stell godt med deg selv. Et bedehus som forfaller er et trist syn. En kirke ombygget til lagerlokale likeså. Men er det noe bedre med et legeme i forfall?
 
For det andre: Fyll hverdagen med ting som er til ære for Gud. La de menneskene du omgås få merke at du hører Herren til. Du er jo Guds tempel. Høyt elsket. Og dyrt kjøpt.
 
For det tredje: La andre få muligheten til å møte Gud gjennom deg. I tanker og ord. Holdninger og handlinger. En kristen skulle være en møteplass mellom Gud og synderen. Har noen møtt Jesus gjennom deg?
 
Det norske tempel. For et herlig bilde! Men også: For en alvorlig tanke!