P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


DEN STORE HEMMELIGHETEN

I 1 Tim 3,16 skriver Paulus disse ordene:

- Og det må alle bekjenne: Stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. 1 Tim 3,16

Frikirken i Norge har hatt mange dyktige forkynnere og skribenter. En av dem var frikirkeforstanderen Johannes Sandvand. Med utgangspunkt i dette bibelordet sier han det slik:

Kristus er fra evighet født av en fader uten en moder, og i tidens fylde født av en moder uten en fader. Dette er gudsfryktens hemmelighet!

En vidunderlig bibelsk sannhet. Flott formulert. Avklarende for tanken. Og berikende for troen.

Les mer: DEN STORE HEMMELIGHETEN

HVEM ER SOM GUD?

- Profeten Mikas Bok -

Profeten Mikas Bok er den sjette i rekken av de tolv ”små” profetene i Det Gamle Testamente. Skriftet består av 105 vers, fordelt på sju kapitler. Og det tar deg seksten minutter og tjue sekunder å lese gjennom hele boken dersom du leser det som et vanlig brev.

Les mer: HVEM ER SOM GUD?

JEG HAR EN DRØM

- I have a dream! Jeg har en drøm!
Du kjenner disse ordene, ikke sant?

Den 28.august 1963 marsjerte 250 000 mennesker, fargede og hvite, gjennom gatene i byen Washington i USA. I fronten for historiens største fredsdemonstrasjon gikk borgerrettighets-forkjemperen Martin Luther King jr. Fredsmarsjen endte ved Capitolbygningen, og fra trappene til Lincoln Memorial holdt borgerrettighetsforkjemperen sin kanskje mest berømte tale.

Les mer: JEG HAR EN DRØM

ER DET RETT DET VI GJØR?

Dette spørsmålet ble første gang stilt av en spedalsk mann i Samaria. Sammenhengen var denne: Byen Samaria var beleiret av en stor syrisk hær. Det var i ferd med å bli slutt på mat og vann. Byens innbyggere så døden like inn i ansiktet.

Utenfor byporten satt fire spedalske menn og snakket sammen. Og det var en spesiell samtale som utspant seg:

  • Blir vi sittende her, så dør vi, sier en av dem,
  • Går vi tilbake til byen, så dør vi da også, svarer den andre.
  • La oss i stedet gå over i fiendens leir, kommer det fra den tredje. Kanskje lar de oss leve. Det kan i alle fall ikke gå verre med oss enn at vi dør.

Les mer: ER DET RETT DET VI GJØR?

For et halvt år siden besøkte jeg Grenlandsområdet i forbindelse med noen radiomøter. Og mandag 2.mai var jeg blant annet på formiddagstreff i Hauges Minde, Normisjons storstue i Skien. På dette formiddagstreffet sto en kvinne fram og leste et dikt som virkelig berørte meg. Linerla hette diktet som var formet som en bønn.

I dag har jeg lyst til å gi dette diktet videre til deg:

Les mer: VELKOMMEN HJEM

Det brukes mange bilder på å skildre hvordan menneskelivet utvikler seg. Fra fødsel til død. Fra barndom til alderdom.

Flere av disse bildene har med kalenderen å gjøre.

Vi møter bildet av dagen: Vi snakker om livets morgen når det gjelder menneskets fødsel. Vi snakker om livsdagen og om arbeidsdagen. Vi sier av og til at et menneske er kommet over middagshøyden. Vi kaller ofte alderdommen for livskvelden. Og dermed blir døden livets natt.

Et annet bilde har med året og årssyklusen å gjøre:

Våren handler da om barndomstiden og ungdomsårene. Våren er jo tiden når livet våkner. Alt spirer og gror. Dagene er lyse og lange. Det er såtid. Det er varmt og godt. Det er vår i luften, en tid for drømmer og forventninger.

Les mer: SKYND DEG Å KOMME FØR VINTEREN

Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning! Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd: Jeg skal betale det!
Filem 17-19

Det er Paulus som skriver disse ordene i et av de korteste brevene i hele Det Nye Testamente: Brevet til Filemon. Slavenes frihetsbrev er dette brevet ofte blitt kalt. Og det er ikke tilfeldig. Det handler nemlig om Onesimus, den rømte slaven.

Les mer: SKRIV DET PÅ MIN REGNING

I 1953 døde en mann i staten Nebraska i USA. Mannen var 86 år gammel og navnet hans var Olav. Olav var født den 16.januar 1866 på gården Bringa i Manndal, ei lita fjellbygd i Seljord kommune, og var eldst i søskenflokken. Våren 1883, da han var sytten år gammel, reiste han til Amerika og slo seg ned i staten Nebraska. Her gjorde han det godt, og ble etter hvert en velstående mann. Senere kom flere av Olavs søsken samme veg og bosatte seg i USA, akkurat som den eldste broren hadde gjort.

Les mer: OM Å GI NOE TILBAKE

I Josvas Bok leser vi disse ordene:

- Da kalte Josva til seg de tolv menn som han hadde utvalgt blant Israels barn, èn mann for hver stamme. Og Josva sa til dem: Gå foran Herrens, deres Guds ark ut i Jordan og ta hver sin stein opp på skulderen, etter tallet på Israels barns stammer. Disse steinene skal være et tegn blant dere. Når deres barn i framtiden spør: Hva er dette for steiner - da skal dere si til dem: Jordans vann delte seg foran Herrens paktsark. Da den kom ut i Jordan, delte Jordans vann seg, og disse steinene skal være til et minne om dette for Israels barn til evig tid.
Josva 4,4-7

Les mer: MERKESTEINER

I profeten Esekiels bok leser vi disse ordene:

- Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Esek 36,26-27

Det er Gud selv som sier dette. Første gangen gjaldt det Israels folk. I dag er det deg og meg det gjelder: Gud vil gi oss et nytt hjerte! Han vil ta bort steinhjertet fra vårt kjød og i stedet gi oss et kjødhjerte.

Les mer: STEINHJERTER ELLER KJØDHJERTER?

To ganger i Bibelen får vi høre om kullilden. Men bare to ganger. Og begge gangene i Det Nye Testamente.

Den første gangen er det natt. I alle fall sen kveld. Solen er gått ned og det er mørkt.
Den andre gangen er det dag. Det er tidlig på morgenen. Solen er i ferd med å gå opp og det er lyst.

Jesus er til stede, begge gangene. Det samme er Peter. Men scenene er forskjellige: Den første er mørk og kald. Den andre er lys og forventningsfull.

Det er hit jeg vil ta deg med i dag: Til kullilden. Du skal få møte Jesus og Peter. Og du skal få møte deg selv.

Les mer: VED KULLILDEN