P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Kom og sjå den tomme grava
Fyll di redde sjel med takk
Jesus sigra over døden
Syndegifta vår han drakk
No i dette morgongry
Kan du verta fødd på ny
Himmelriket er å vinna
Jesus er i dag å finna

Slik skriver hun det, Haldis Reigstad, i et av sine mange fine dikt. Og slik sang de det, Rune Olsen og Frode Kjellevik, på ei bibelhelg i Vågsbygd Bedehus i mars 2015.

Det er en innbydelse Haldis Reigstad her kommer med. En innbydelse til å feire den korsfestede og oppstandne Jesus. En innbydelse til påskefest. I dag er det deg og meg hun innbyr. Skulle ikke også vi ta imot denne innbydelsen?

Og det var den samme innbydelsen Maria Magdalena hadde med seg, da hun tidlig en morgen oppsøkte to av Jesus disipler, Peter og Johannes. Vi leser om dette i Joh 20:
- Men på den første dagen i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennå var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven.
- Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disippelen, han som Jesus elsket, og sa til dem: De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.

Og så kommer historien om hvordan disse to disiplene la på sprang, og fikk se det med egne øyne: Graven var tom!

Det er spennende å lese historien om hva som skjedde da Peter og Johannes kom til graven denne dagen. Tre ganger står det at disiplene at disiplene brukte øynene - og så:

Først står det om Johannes, der han står utenfor graven:
- Han bøyde seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke inn. (v.5)
Så står det om Peter:
- Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken, som hadde vært på hodet hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. (v.6-7)
Og endelig står det om Johannes:
- Da gikk også den andre disippelen inn, han som var kommet først til graven. Og han så og trodde. (v.8)

Det spesielle med dette avsnittet, er at det brukes tre forskjellige ord om det å se:

  • I v.5 brukes det greske ordet ”blepo”. Det betyr: Å kaste et hastig blikk bort på... Ukonsentrert. Helst litt overfladisk.
  • I v.6 brukes det greske verbet ”theoreo”. Vi kjenner det igjen i ”teori”. Dette er en annen måte å se på. Nå handler det om å tenke igjennom saken. Reflektere, ikke raskt og overfladisk, men grundig og nøye.
  • I v.8 brukes ordet ”oida”. Dette er det sterkeste ordet for å se. Det betyr: Å innse. Erkjenne. Forstå. Du bøyer deg for det du ser. Du forstår sammenhengen. Du skjønner hva det virkelig betyr, det du nå ser.

La meg få spørre deg som leser dette: Hvordan ser du på den tomme graven? Hvordan ser du på Kristi oppstandelse?
Kaster du bare et overfladisk blikk bort på det hele?
Eller har du begynte å tenke igjennom dette med Jesus - hans lidelse, død og oppstandelse – for å mulig å få tak i hva dette egentlig betyr?
Eller har du kommet dit at du nå har sett det – og forstår det: Jo, dette er sannheten. Den korsfestede Jesus er nå den oppstandne Jesus! Og på denne ene, tilværelsens viktigste begivenhet, hviler nå min evige framtid.

Vi skal snart feire påske. La oss ta imot innbydelsen, ikke bare fra Haldis Reigstad, men fra Jesus selv:

Kom og sjå den store steinen
Som Guds hand har velta bort
Du kan kvila deg ved krossen
Det som gjerast skal, er gjort
Han som livet for deg gav
Velta steinen frå di grav
Himmelriket er å vinna
Jesus er i dag å finna

Kom og sjå at Jesus lever
Du som tvilar, kom og sjå
Syndaren vart lagd i grava
Jesu liv kan alle få
Han vil fylla hjarta ditt
Med det reine blodet sitt
Himmelriket er å vinna
Jesus er i dag å finna

Laksjon på P7 Kristen RIksradio

Søndag 24.11.2019 fra kl 10:00 til kl 14:00

Vi har en 4 timers sending som starter kl 10:00. Dette sendes på DAB+ i Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Trondheim og Grenland.
Følg oss også på nettradioen vår.

Bruk gjerne Vipps: 547767

Gi din gave her - Bli med på Laksjonen

  • Gavesum
  • Navn:
  • E-Post
  • Kontakte deg...

Hva er Laksjon?

LAKSJON er en innsamlingssending direkte på radio der våre lyttere får anledning til å støtte økonomisk P7s kristne radioarbeid i Norge. Vi har fire LAKSJONER i løpet av året. LAKSJON er som en basar på internett, der noen av gevinstene er røykte laksesider. For hver hundrelapp du gir får du ett lodd i trekningen.

Støtt P7s kristne radioarbeid ved å registrere din gave her på P7s nettsider. Du kan også ringe inn din gave under sending til
LAKSJONSTELEFONEN: 56 32 17 01.
Du kan også bruke Vipps: 547767.

Takk for din støtte til P7s radioarbeid!