P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Gud bruker disse ordene for å fortelle hvem han selv er.

- Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige. Åpb 1,8.

Gud er den evige Gud. Uforanderlig og trofast. Og virkelig verdt å stole på. Gud er den første og den siste. Det gjelder verdenshistorien, frelseshistorien og det enkelte menneskes livshistorie.

Gud er den Allmektige. Mange ting i tilværelsen synes å fortelle oss mer om Guds avmakt enn om Hans allmakt. Men Gud har full kontroll, også i de situasjonene der vi selv synes å ha mistet kontrollen. Gud har hele verden i sine hender og er samtidig i stand til å ta hånd om hvert eneste dyrebart menneske. Ja, han har full oversikt både over de store linjer og de små detaljer.

For en trygghet å ha med en slik Gud å gjøre!

Gud bruker disse ordene fordi han ønsker å gi oss evig liv.

- Så sa han til meg: Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt. Åpb 21,6

Mennesket begynte sin livsreise ved et tre: Livets tre. Men så rotet de det til for seg ved et annet tre: Kunnskapens tre. Etter dette har alle mennesker kjent på tørsten etter Gud og båret på en dyp lengsel etter et liv som ikke aldri kan dø.

Og det finnes en mulighet for den som tørster: Gud steg selv inn i denne verden i sin enbårne Sønn. Et nytt tre ble reist: Korsets tre. Her betalte Jesus, det eneste mennesket i tilværelsen som var uten synd, for all verdens synd. Og den nye livskilden ble åpnet: Livets vannkilde.

Denne kilden er åpen for alle. Den er gjort tilgjengelig i evangeliet. Og den kan rense alle mennesker fra synd og urenhet. Med dette er den store innbydelsen gitt: Gå til Jesus! Påkall hans navn! Han som kan stille alle menneskers livstørst, gratis og ufortjent.

Gud bruker disse ordene for å gi oss trygghet på himmelveien.

- Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden. Åpb 22,13-14

Den som tror på Jesus har fått del i det evige livet, sier Bibelen. Dette livet begynner allerede her, som et åpent og fortrolig fellesskap med Jesus. Det evige livet blir ikke utdelt etter døden. Det blir utdelt før døden. Og den som ikke får del i det evige livet før døden, kommer aldri til få del i det.

Det evige livet begynner hos Jesus. I et møte med hans tilgivelse og nåde. Det fortsetter hos Jesus. I daglig omvendelse og tro. Og det ender hos Jesus. I den evige herlighet hjemme hos Gud. Også Jesus er den første og den siste og den levende!

Døden skal aldri få ødelegge for dette livet. Den dagen kommer da hvert eneste Guds barn skal gå inn gjennom den åpnede porten, inn i Guds evige stad.

- Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren.

To enkle bokstaver. Med et vidunderlig budskap og et strålende framtidshåp. Er det lenge siden du har takket Gud for et slikt budskap?

Laksjon på P7 Kristen RIksradio

Søndag 24.11.2019 fra kl 10:00 til kl 14:00

Vi har en 4 timers sending som starter kl 10:00. Dette sendes på DAB+ i Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Trondheim og Grenland.
Følg oss også på nettradioen vår.

Bruk gjerne Vipps: 547767

Gi din gave her - Bli med på Laksjonen

  • Gavesum
  • Navn:
  • E-Post
  • Kontakte deg...

Hva er Laksjon?

LAKSJON er en innsamlingssending direkte på radio der våre lyttere får anledning til å støtte økonomisk P7s kristne radioarbeid i Norge. Vi har fire LAKSJONER i løpet av året. LAKSJON er som en basar på internett, der noen av gevinstene er røykte laksesider. For hver hundrelapp du gir får du ett lodd i trekningen.

Støtt P7s kristne radioarbeid ved å registrere din gave her på P7s nettsider. Du kan også ringe inn din gave under sending til
LAKSJONSTELEFONEN: 56 32 17 01.
Du kan også bruke Vipps: 547767.

Takk for din støtte til P7s radioarbeid!