P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Dette verset kalles Overflodsverset i Bibelen. Og det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. Legg merke til de mange flotte uttrykkene:

  • All nåde i rikelig mål.
  • Alltid og i alle ting.
  • Alt det dere trenger til.
  • Overflod til all god gjerning.

Kan du ikke prøve å ta disse ordene til deg i dag? De gjelder nemlig også slike som deg.

2 Korinterbrev består av 232 vers, fordelt på 13 kapitler. Og det tar deg 40 minutter å lese gjennom hele dette brevet, dersom du leser det som et hvilket som helst annet brev. Kanskje du skulle prøve å gjøre dette en av de nærmeste dagene, for slik å legge nådens evangelium inn i ditt eget hjerte.

Budskapet om Guds nåde er både ramme og hovedinnhold i hele dette brevet.
Det begynner med ordet om Guds nåde: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. (kap 1,2)
Og det ender med ordet om Guds nåde: Herren Jesu Kristi Nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle! (kap 13,13)

I brevet for øvrig får vi på ulike måter høre hvordan Guds nåde gjør seg gjeldende i alle deler av en kristens liv: Gud vil gi oss nåde til å lide. Nåde til å vandre. Nåde til å tale. Nåde til å tie. Nåde til å tjene. Og nåde til å gi.

Vi befinner oss i tiden mellom påske og pinse når disse ordene blir skrevet. Og nettopp her i 2 Korinterbrev møter vi et av de sterkeste påskeordene vi har i hele Bibelen. Jeg tenker på 2 Kor 8,9: For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Dette er summen av det Jesus gjorde for oss i sin død: Han ble fattig for at du og jeg skulle bli rik. Han døde for at vi skulle få leve. Å bli frelst er å bytte plass med Jesus!

I 2 Kor 12,9 bruker Gud selv disse ordene når han skal fortelle oss om alt det vi siden vil møte i livet: Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet.

Ikke rart at den amerikanske sangforfatteren Edwin O. Excell synger det slik:
Nåde strømmer fra korset ned
Dyp som havet med stille fred
Nok for tid og for evighet
Nåde nok for meg