P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


På kontoret mitt her i Kristen Riksradio henger et nydelig keramikkfat. Det er lyst i fargen og har et enkelt motiv: Du kan se en framrakt hånd og en liten fugl sittende på den åpne håndflaten. På fatet står disse ordene skrevet:

  • Frykt ikke! Jeg hjelper deg. Jes 41,13

Dette fatet har en spesiell historie. I alle fall for meg. I oktober 2005 skulle Kristen Riksradio flytte sin administrasjon fra Storgate 10B i Oslo til nye lokaler på Sotra. Et både spennende og krevende prosjekt, som nok fylte meg med mange slags tanker og følelser. Den siste uka før flyttingen var jeg imidlertid hovedtaler på en møteserie i Torridal kirke noen kilometer nord for Kristiansand sentrum. Og i det siste møtet sto èn av medlemmene i hovedkomiteen fram, Kirsten Langeland, og overrakte meg dette håndlagde fatet som en takk for godt samarbeid gjennom hele uken. Jeg er ikke i stand til å fortelle hvor mange ganger dette fatet har talt til meg, og de enkle ordene fra Jes 41,13 har gjort meg godt i møte med vanskelige situasjoner, krevende oppgaver og viktige valg:
  • Frykt ikke! Jeg hjelper deg.

I dag vil jeg gi disse ordene videre til deg. Kanskje også din livssituasjon er litt komplisert akkurat nå: Du opplever ordløs smerte. Vanskelige valg. Uforståelige reaksjoner. Uløselige problemer. Uoverstigelige fjell. Du kjenner på sorg og tvil. Frykt og uro. Skuffelser og usikkerhet. Og føler deg både hjelpeløs og svak. Du ser ikke hvordan du skal komme deg videre. Men - hør nå hva Gud sier:

  • Frykt ikke! Jeg hjelper deg.

Det er deg dette gjelder. Og det er alvorlig ment.
Kanskje et par situasjoner fra Bibelen kan forklare litt hva slike ord egentlig betyr:
I Matt 15 får vi høre om en kanaaneisk kvinne som kommer til Jesus i sin nød. Ikke bare hadde datteren alvorlige plager, men også hennes egen livssituasjon og motstanden fra Jesu disipler gjorde situasjonen vanskelig. Det eneste hun fikk til å be, var disse tre ordene:

  • Herre, hjelp meg!

Men det var nok. Denne bønnen rørte Jesu hjerte, og hun fikk et bønnesvar som hun aldri hadde drømt om å få oppleve:
  • Hennes datter ble helbredet fra samme stund.

I 2 Krøn 14 blir den gudfryktige kong Asa angrepet av en stor etiopisk hær. Asa forsto umiddelbart at Israel ikke var i stand til å stå imot denne mektige fienden. Men han gikk bønnens veg og ropte til Gud i sin nød: - Herre, for deg gjør det ingen forskjell enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud! Til deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du er vår Gud, la ikke et menneske stå seg mot deg! Og Asa fikk hjelp. Gud gjorde et under og den etiopiske hæren led et knusende nederlag - i møte med et skjelvende Guds folk.

Det samme møter vi i Hebr 13,5-6:

  • For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?

Slik kunne vi bare ha fortsatt. Bibelen er full av sterke løfter om Guds hjelp i vanskelige situasjoner. Og eksemplene er mange på hvordan Gud aldri sviktet sine løfter.
Men i dag er det altså deg og meg det gjelder:

  • Frykt ikke! Jeg hjelper deg. Jes 41,13

Finnes det noen grunn til at Gud ikke skulle være i stand til å hjelpe? Også slike som deg? Nei! Gud er den hjelpeløses hjelper. Og vil aldri svikte eller aldri forlate den som tar sin tilflukt til han. Derfor kan vi frimodig be, slik den engelske salmedikteren har lært oss det:

O, bli hos meg! Nå er det aftentid
Og mørket stiger - dvel, o Herre blid
Når annen hjelp blir støv og duger ei
Du, hjelpeløses hjelper, bil hos meg