I Jobs Bok leser vi disse ordene, i kap 9,32-35:

For han er ikke en mann som jeg, så jeg kunne svare ham, slik at vi kunne gå sammen for retten. Og det er ikke noen voldgiftsmann mellom oss, som kunne legge sin hånd på oss begge. Bare han ville ta bort sitt ris fra meg, så hans redsler ikke skremte meg! Da skulle jeg tale uten å frykte for ham. Men slik er det ikke med meg...

Det er Job som sier dette om sitt forhold til Gud. Et forhold som helst var preget av frykt og uro.

Jobs Bok er ikke bare Bibelens eldste Bok. Boken beskriver også tilværelsens eldste problem.

Mange beskriver lidelsen som menneskets eldste problem. Og ingen kan vel nekte for at lidelse er et både gammelt og vanskelig problem. Også i Jobs Bok er lidelsen et hovedtema: Job var et menneske som hadde prøvd mer av lidelse og smerte enn de fleste av oss får oppleve. Sykdom, ulykker og død står nærmest i kø i Jobs liv. Job blir lidelsens og smertens mann. Jobs Bok er lidelsens bok.

Men lidelse er ikke tilværelsens eldste problem. Det finnes et problem som er enda eldre og en konflikt som er enda vanskeligere å løse. Det er dette Job setter ord på i de versene vi nettopp har sitert fra kapittel 9 i Jobs Bok: Hvordan skal jeg som en synder komme utav det med en hellig Gud? Hvordan skal jeg, fryktsomme og urolige menneske, finne fred med Gud i en god samvittighet?
Les enda en gang igjennom det Job her setter ord på...

Jeg vet ikke hvordan det er med deg som leser dette: Kjenner du deg igjen i disse ordene av Job? Er Jobs problem også ditt problem?

For Job var problemet todelt: For det første kunne han ikke løse konflikten selv. Og for det andre var det ingen voldgiftsmann å se. Ingen mellommann som kunne legge sin hånd på begge parter og skape fred. Job ikke bare følte seg fortapt. Han var det.

Men hør: Han som Job speidet forgjeves etter, han har du og jeg fått. I 1 Tim 2,5 skriver Paulus det slik: For det er èn Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus.

Jesus løste den store konflikten. Han kan gi et menneske fred med Gud i en god samvittighet. Dette er gode nyheter for fortapte syndere, gitt oss av Gud selv. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

På bibelsk tid ble det stilt bestemte krav til en som skulle være voldgiftsmann. Han måtte innfri fire ulike krav:

For det første: Han måtte være kjent med begge parter.
Slik var Jesus. Bibelen forteller at han var Gud og menneske i en og samme person.

For det andre: Han måtte være upartisk. Han måtte ikke gjøre forskjell på folk, ikke prioritere den ene framfor den andre. Innfridde Jesus et slikt krav? Eller gjorde også Han forskjell på folk? Du kjenner svaret, ikke sant?

For det tredje: Han måtte være rettferdig. Det måtte ikke hefte synd eller skyld til hans person. Hva med Jesus? Var han rettferdig? Eller hadde også han sine ”svin på skogen”? Også her kjenner vi svaret: Jesus var helt ren.

For det fjerde: Han måtte godkjennes av begge parter. Nå sier Bibelen at Gud har godkjent Jesu frelsesverk. Gud er fornøyd med det Jesus har gjort. Fra hans side er alt i orden. Gud ønsker fred. Og er klar til forlik. Dermed gjenstår bare ett spørsmål: Hva med deg og meg? Er du fornøyd med Jesus? Kan du tenke deg å møte Gud og finne fred med Gud i det Jesus har gjort?

Slik løste Gud tilværelsens største konflikt: Han gjorde det i Jesus!
Slik kan også du få løst ditt livs vanskeligste problem: Ved å ta din tilflukt til Jesus og stole på han!