P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

- Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem: Herren, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har åpenbart seg for meg og sagt: Jeg har sett til dere og jeg har sett hva som er blitt gjort mot dere i Egypt. 2 Mos 3,16

 

- Gud har åpenbart seg for meg. Det er Moses som sier dette. Herren har møtt han gjennom den brennende tornebusken, ropt på han og konfrontert han med sitt kall. Bedt han å gå til Egypt. Dette var dagen da det viktigste kapittel i Moses' livshistorie ble skrevet.

 
- Gud har åpenbart seg for meg. Det betyr: Gud har dratt sløret tilside. Han har trådt fram i lyset, avdekket sitt vesen og avslørt sin vilje. Lagt det hele klart og tydelig fram. Den gangen gjaldt det Moses. I dag gjelder det deg og meg: Hvordan åpenbarer Gud seg for oss som lever i dag?
 
DEN NATURLIGE ÅPENBARINGEN
Gud har åpenbart seg gjennom det vi kaller den naturlige åpenbaring. Dette gjelder alle mennesker, til alle tider. Og det gjelder alle slags mennesker, uansett utgangspunkt og forskjeller. Gud har åpenbart seg i våre omgivelser. Utenom oss selv. Både i skaperverket, i naturen og i historien. Og vi kan lære mye om Gud på denne måten. Om hans storhet. Om hans makt og om hans visdom:
 
- For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.
Slik skriver Paulus det i Rom 1,19-20
 
Og Gud har åpenbart seg i den enkelt av oss. I vårt indre landskap. Både i samvittighet og i moralerkjennelse. Alle mennesker har med seg viktige begreper om rett og galt på sin veg ut i livet.
 
- For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem. Det er Paulus som skriver også dette, i Rom 2,14-15
 
DEN SPESIELLE ÅPENBARINGEN
Den naturlige åpenbaring kan lære oss mye om Gud. Men ikke alt. Vi kan nok lære å forstå at det finnes en Gud, men ikke at denne Gud er full av nåde og barmhjertighet. Vi lærer aldri frelse å kjenne på denne måten. Det er ingen tilgivelse å få i naturen. Gud møtte Moses i den brennende tornebusken. Gjennom et tre. Og gjennom sitt ord. Det var her Moses lærte frelsens og barmhjertighetens Gud å kjenne. Det var her han fant nøkkelen til frihet og framtid, både for seg selv og for hele sitt folk.
 
Det er faktisk akkurat på samme måte vi også i dag kan lære Gud å kjenne på, som nådens og barmhjertighetens Gud:
  • Ordet - Her er Guds frelsesvilje åpenbart for oss. I evangeliet. Altså gjennom det Gud har talt til oss i Bibelen.
  • Treet - Guds frelsesverk ble åpenbart for oss i et kors på Golgata. Og gjennom det han gjorde da han ofret sin Sønn.
 
Mange har hørt budskapet om Jesus. Men ikke alle tror det.
- For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. 1 Kor 1,18
 
Hva med deg, du som leser dette? Har Gud fått åpenbart seg for ditt hjerte?