P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Å bli en kristen betyr å komme i et rett forhold til Jesus. Å leve som kristen er å ta budskapet om Jesus på alvor i livet. Det er Jesus det dreier seg om hele vegen. Han er nøkkelpersonen.

 

Hvem er en kristen? Hva skal til for å bli en kristen?

 
En fengselsbetjent fra Hellas stilte en gang dette spørsmålet:
- Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?
 
Og svaret han fikk lød slik:
- Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus!
 
Paulus og Silas ville gjerne hjelpe denne mannen til tro. Derfor talte de så Herrens Ord til han og til alle som var i hans hus.
Du kan lese hele fortellingen i Apostlenes gjerninger kap 16.
 
Å bli en kristen betyr å komme i et rett forhold til Jesus. Å leve som kristen er å ta budskapet om Jesus på alvor i livet. Det er Jesus det dreier seg om hele vegen. Han er nøkkelpersonen.
 
Det er så lett å tenke annerledes
- Å være en kristen er å være religiøs.
- Å være en kristen er å forbedre livet.
- Å være en kristen er å forandre livsmønster.
- Å være en kristen er å gjøre de rette tingene.

 

Hvis dette er sant – ja, så blir det hele noe du selv må få til. Du må selv ta beslutningen om å bli en kristen. Du må forandre liv og livsmønster. Du må selv gjøre jobben. Selv gå løpet.

 
Nei, sier Bibelen! Du kan ikke gjøre deg frelst. Men du kan høre deg frelst. Det var dette fengselsbetjenten fra Filippi fikk oppleve. Han prøvde ikke å forbedre eller forandre livet. Han bare åpnet seg for evangeliet om Jesus. Og slik ble han frelst.
At han siden også forandret livsmønsteret, det er en annen sak. Det var en følge av møtet med Jesus, ikke en betingelse.
 
Når et menneske tar imot evangeliet, skaper dette budskapet tillit til Jesus i hjertet. Og denne tilliten kaller Bibelen for tro. Det er ved tro på Jesus et menneske blir frelst, ikke ved gjerninger.
- Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham, sier Joh 3,36.
 
Det avgjørende er altså forholdet til Jesus! Han er nøkkelpersonen. Det er derfor det så viktig å gjøre seg kjent det Bibelen forteller nettopp om Han.
 

TIL ETTERTANKE:

 
- Den som har Sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 1 Joh 5,12