P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


BIBELEN forteller oss om Guds sinnelag, menneskets tilstand, frelsens veg, synderes dom og de troendes salighet. Dens lære er hellig, dens befalinger er bindende, dens beretninger er sanne og dens dommer står evig fast.

 

Jeg sitter her med en Bibel foran meg: Min første Bibel. Den mor og far ga meg som konfirmasjonsgave.

- JOHNN HARDANG står det nederst på framsiden - altså navnet mitt.
- 1-12 1968 står det på baksiden. Dette var konfirmasjonsdatoen min.
Og alt sammen er skrevet med gullskrift.
 
Jeg husker enda hvor rik og glad jeg kjente meg, da jeg første gang holdt denne Bibelen i hånden: Dette er din Bibel, Johnn! Det var som jeg hadde fått nøkkelen inn til et skattkammer. Eller som jeg hadde funnet døren inn i en helt ny verden.
 
På en av de bakerste sidene i denne konfirmantbibelen har jeg limt inn et utklipp. Også dette utklippet handler om Bibelen, Guds Ord. I dag vil jeg sitere disse linjene for deg, slik jeg fortsatt kan lese dem her i min første Bibel:
 
BIBELEN forteller oss om Guds sinnelag, menneskets tilstand, frelsens veg, synderes dom og de troendes salighet. Dens lære er hellig, dens befalinger er bindende, dens beretninger er sanne og dens dommer står evig fast.
Les den, og du blir vis. Tro den, og du blir trygg. Praktiser den, og du blir hellig. Den gir lys til veiledning for deg, føde til opphold for deg, og trøst til styrke for deg. Den er den reisens kart, pilegrimens stav, stridsmannens sverd og den kristnes frihetsbrev. Her er himmelen åpnet og helvetes porter lukket.
 
JESUS KRISTUS er dens store emne, vårt evige vel dens hensikt, og Guds ære dens mål. Den skulle fylle vår tanke, lede vårt hjerte og styre vår fot. Les den langsomt, ofte og under bønn. Den er en gruve av rikdom, et paradis av herlighet og gir en strøm av fryd. Den er gitt deg i livet, vil bli åpnet i dommen og bli erindret i evigheten.
Den pålegger oss det største ansvar. Den gir oss de største løfter om lønn for tro og lydighet, men den fordømmer alle som forakter dens hellige innhold.
 
Så langt den gamle konfirmantbibelen.
 
Jeg vil skrive litt om Bibelen i noen artikler nå framover mot jul. Jeg håper forresten du har din egen Bibel, du også. Hvis ikke, skulle du prøve å få fatt i en. For ikke noe av det Gud har gitt oss av gode gaver kan måle seg med Bibelen. Den er mat for sjelen, lys på veien, sverd i striden og salve på såret.
 
En kjent person sa det en gang slik:
 
Ein ungdom med ein open Bibel og eit ope bøneliv vil verte bevara om han så vart sett i helvetes port!
 
Også dette har jeg skrevet inn i den første Bibelen min. For det sier noe om hvor viktig det er at du bruker Bibelen hver dag. Gjør deg kjent med den, lese i den, og innrette deg etter det du leser.
 
Tenk om siste delen av denne høsten ble en tid der du virkelig begynte å bruke Bibelen aktivt. Ja, for hvis du gjør du noe med Bibelen, så vil Bibelen gjøre noe med deg!
 
 
TIL ETTERTANKE:
 
Motta Ordets gaver, så kan du bære Ordets gåter!
- C. Skovgaard-Petersen -