P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Jeg anbefaler deg å starte med Johannesevangeliet! Dette evangeliet er nettopp skrevet for å føre mennesker til tro på Jesus, og har mye hjelp å gi også til den som er ny på himmelveien.

 

Hvor skal jeg begynne å lese i Bibelen?

Slik er det mange som spør. De fleste ikke-kristne er lite kjent i Bibelen. Men når et menneske gir seg over til Gud, blir Bibelen tatt fram. Og spørsmålet dukker med en gang opp: Hvor skal jeg begynne å lese?

 
- Også mange som har vært kristne i lengre tid sliter med sitt forhold til Bibelen: En får ikke til å lese Bibelen regelmessig, selv om en har prøvd utallige ganger.
Spørsmålet er ofte det samme: Hvordan skal jeg lese Bibelen? Hvor skal jeg begynne å lese?
 
Hva skal vi svare på slike spørsmål? Jo, la meg få gi deg litt førstehjelp, du som sliter med å få til dette med bibellesningen.
 
Mange begynner å lese Bibelen fra begynnelsen av, akkurat som en gjør det med andre bøker. Det Gamle Testamente (GT) inneholder mange både spennende og vanskelige ting. Men ikke så mye som direkte har med vår egen hverdag å gjøre. Derfor går en del trøtt lenge før de har kommet gjennom 1. Mosebok. Andre leser både 1. og 2. Mosebok, men i begynnelsen av 3. Mosebok er det slutt også for dem. Det blir for mye ørkenvandring. Og altfor lite praktisk hjelp i kristenlivet.
Jeg tror ikke det er klokt å starte bibellesningen i 1. Mosebok. Modne kristne kan gjerne praktisere å lese Bibelen fra perm til perm. Men ikke den som er ny på veien.
 
Andre starter med Det Nye Testamentet (NT). De begynner å lese i Matteuevangeliet, og fortsetter så med de andre bøkene i NT. Dette går mye lettere, og er noe som godt kan praktiseres også av nye kristne.
 
Altfor mange lar imidlertid tilfeldighetene råde. De slår opp ett sted i Bibelen en dag. Og et helt annet sted neste dag. Noen ganger møter de bibelord som gjør dem godt. Andre ganger finner de lite å glede seg over. Over tid vil en slik måte å lese Bibelen på oppleves svært utilfredsstillende for de fleste - og jeg synes denne måten bør frarådes. Den gir altfor lite sammenheng og helhet i bibellesningen.
 
Jeg anbefaler deg å starte med Johannesevangeliet! Dette evangeliet er nettopp skrevet for å føre mennesker til tro på Jesus, og har mye hjelp å gi også til den som er ny på himmelveien.
 
Hør hva Johannes selv skriver om hensikten med evangeliet sitt:
- Dette er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Joh 20,30-31.
Start med Johannesevangeliet! Og siden kan du veksle litt mellom evangeliene og brevene i Det Nye Testamente. Og når du av og til vil ha en tur inn i Det Gamle Testamente, forslår jeg at du begynner med Salmenes bok, Profeten Jesajas Bok - eller kanskje 1.Mosebok.
 

TIL ETTERTANKE:

 
Trenger du hjelp til å komme i gang med bibellesningen din?
Jeg laget en enkel leseplan: "7 uker med Johannesevangeliet".
Ta gjerne kontakt med P7 Kristen Riksradio, så sender vi den til deg.