P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Noen leser Bibelen i sammenheng, kapittel for kapittel, uten å bruke hjelpemidler. Du er en lykkelig bibelleser, du som kan ha det slik! Andre trenger mer hjelp for å få til dette med regelmessighet i bibellesningen. Her kan en eller annen slags bibelleseplan være løsningen.

 

For noen uker siden skrev jeg en artikkel om det praktiske ved å lese i Bibelen: Hvor skal jeg begynne å lese? Her kom jeg også med et tilbud om å få tilsendt en enkel bibelleseplan. I dag vil jeg stille et nytt spørsmål, også det av mer praktisk karakter: Hvordan skal jeg lese Bibelen?

 
Her skal du få noen konkrete råd:
 
For det første: Prøv å finne en fast tid på dagen der du kan bli stille med Bibelen. Prøv gjerne også å finne et fast sted der du kan sitte.
 
Nå er det stor forskjell på oss mennesker. Vi har ulik døgnrytme, forskjellig slags yrker, stor variasjon når det gjelder fritid, osv. Derfor vil jeg ikke gi et entydig signal om hvilket tidspunkt på dagen som er det beste. Men – det er i alle fall viktig med en viss regelmessighet!
 
Vanligvis er nok første delen av dagen bedre enn den siste. Vi er som regel mest opplagt om morgenen, og trenger dessuten å få med oss litt ballast ut i hverdagen. Ja, for det er utrolig hva vi kan få bruk for av Guds Ord i løpet av en enkelt dag…
 
I Bibelen fortelles det at Abraham reiste et alter for Herren hver gang han kom til et nytt sted. Les f.eks 1 Mos 12,6-8. Han brøytet plass for Gud i hverdagen og prioriterte det daglige samfunnet med Herren. Han møtte Gud på fastsatt sted - til fastsatt tid.
 
Slikt merkes i et hverdagsliv. En berømt konsertpianist sa engang:
 
Lar jeg være å øve en dag, er det kanskje bare jeg selv som vil merke det. Lar jeg være å øve i flere dager, vil mine venner merke det. Og lar jeg være å øve over lengre tid, merker de det også i konsertsalen!
 
Dette synes jeg er både tankevekkende og alvorlig. Ja, for det er faktisk ikke så stor forskjell på en bibelleser og en konsertpianist.
 
For det andre: Noen om det vi kaller for bibelleseplaner.
 
Noen leser Bibelen i sammenheng, kapittel for kapittel, uten å bruke hjelpemidler. Du er en lykkelig bibelleser, du som kan ha det slik!
 
Andre trenger mer hjelp for å få til dette med regelmessighet i bibellesningen. Her kan en eller annen slags bibelleseplan være løsningen. La meg få nevne et par konkrete alternativer:
 
1. Norsk Bibel A/S har gitt ut en bok som kalles for Ettårsbibelen.
Dette er en bok som inneholder hele bibelteksten, men fordelt på 365 like store deler. Altså like mange deler som det er dager i året. Og for hver dag i året er det satt opp flere bibeltekster, både fra Det Gamle Testamente (GT) og Det Nye Testamente (NT). Dersom du så følger denne planen, vil du komme gjennom hele Bibelen på ett år. Kanskje var dette noe du skulle forsøke?
 
2. Bibelleserringen i Norge gir ut noe de kaller for Bibelnøkkelen.
Denne finnes både i utgaver for voksne, for barn og for tenåringer. Også her leser du Bibelen i sammenheng. I noen perioder fra GT og i andre perioder fra NT. I tillegg får du enkle forklaringer til ord og uttrykk i selve bibelteksten, samt en kort framstilling av tekstens hovedtanker. Men først og fremst får du hjelp til å bruke Bibelen regelmessig. Og det er det absolutt viktigste. Også dette kan være verdt et forsøk, dersom du ikke tidligere har prøvd…
 
 

TIL ETTERTANKE:

 
Ta vare på Guds Ord, så vil Guds Ord ta vare på deg.
Arbeid med Guds Ord, så vil Guds Ord arbeide med deg.