P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Vi hører mye både om profeter og profetier i Bibelen, særlig i Det Gamle Testamente. Profeter var mennesker Gud brukte som redskaper for sitt ord. De var forkynnere. Eller, for å si det på en annen måte, Guds talerør på jord.

 

Hva er spesielt med Bibelen? Hva er det som gjør denne boken så annerledes enn alle andre bøker? De fleste store religioner har jo også sine hellige bøker. Hvordan kan vi være så sikre på at det nettopp Bibelen som inneholder sannheten? Mange mennesker er opptatt av slike spørsmål. Ikke minst ungdom.

 
Bibelen er en profetisk bok
Nå kan det være flere ting å si om denne saken. I dag vil jeg bare nevne ett forhold: Bibelen er en profetisk bok. Den inneholder profetiske ord.
Hva betyr det? Svar: Det betyr at Bibelen forteller om ting som skal skje lenge før det skjer!
 
Vi hører mye både om profeter og profetier i Bibelen, særlig i Det Gamle Testamente. Profeter var mennesker Gud brukte som redskaper for sitt ord. De var forkynnere. Eller, for å si det på en annen måte, Guds talerør på jord.
 
Profetenes tjeneste var todelt:
På den ene siden var de samtidsforkynnere - De forkynte Guds Ord inn i sin egen tid. De tjente Gud i sin egen generasjon.
På den andre siden var de framtidsforkynnere - Det betyr at deres budskap sprengte grensene for den tid de selv levde i. De så utover sin egen generasjon og inn i framtiden. Mange hundre år før tingene virkelig skjedde, hadde profetenes varslet at dette ville skje.
 
Dette er helt unikt for Bibelen!
Alle andre religiøse bøker mangler denne dimensjonen. Og grunnen er ganske enkel: Bare Bibelens Gud har fremtiden i sine hender. Koranen, muslimenes hellige bok, inneholder mange ting, men ikke profetiske ord. Hadde den gjort det, ville den ha avslørt seg selv som falsk.
 
- Aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige menn talte drevet av Den Hellige Ånd. Slik leser vi det i 2 Pet 1,21.
 
Profeti og oppfyllelse.
Dette er et sterkt vitnesbyrd om Bibelens absolutte troverdighet: Bibelen er en pålitelig bok! Den bekrefter seg selv. Og den bekreftes av historien.
Derfor er Bibelen annerledes enn alle andre bøker. Bare her har Gud vist oss hvem han selv er. Bare her har Gud kunngjort sin gode vilje. Og bare her får vi høre ordet om Guds frelse.
 
Vi skiller videre mellom oppfylte og uoppfylte profetier:
Oppfylte profetier gjelder ting Bibelen forteller skal skje, og som historien senere kan bekrefte at virkelig skjedde.
- Vi møter profetiene om Israel: Folket skulle spres utover hele jorden. Landet legges i grus og Jerusalem ødelegges. Alt gikk som Bibelen hadde sagt.
- Vi finner profetier om de store verdensrikene: Det babylonske, det medo-persiske, det hellenistiske og det romerske verdensriket. Alle disse rikene skulle gå under. Og det gikk som Bibelen hadde sagt, også her.
- Vi møter profetiene om Jesus. Både om hans person og hans frelsergjerning. Altså det vi kaller for Messiasprofetiene. Også av dem er mange allerede blitt oppfylt. Men det skal vi se nærmere på seinere.
 
Uoppfylte profetier gjelder ting Bibelen forteller skal skje, men som enda ikke er gått i oppfyllelse.
Også dette gjelder mange forskjellige forhold: Israel, både land og folk. Nasjonene. Verden som helhet. Jesus. De kristne. Osv.
 
Mange av Bibelens profetier er allerede oppfylt. Og det er minst like mange som enda ikke er det. Men også de uoppfylte profetier skal bli oppfylt. Til punkt og prikke. Vær ganske sikker.
 
Du kan stole på Bibelen. Det går som Gud har sagt.
 

TIL ETTERTANKE:

 
- Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær. Åpb 1,3

 

Laksjon på P7 Kristen RIksradio

Søndag 24.11.2019 fra kl 10:00 til kl 14:00

Vi har en 4 timers sending som starter kl 10:00. Dette sendes på DAB+ i Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Trondheim og Grenland.
Følg oss også på nettradioen vår.

Bruk gjerne Vipps: 547767

Gi din gave her - Bli med på Laksjonen

  • Gavesum
  • Navn:
  • E-Post
  • Kontakte deg...

Hva er Laksjon?

LAKSJON er en innsamlingssending direkte på radio der våre lyttere får anledning til å støtte økonomisk P7s kristne radioarbeid i Norge. Vi har fire LAKSJONER i løpet av året. LAKSJON er som en basar på internett, der noen av gevinstene er røykte laksesider. For hver hundrelapp du gir får du ett lodd i trekningen.

Støtt P7s kristne radioarbeid ved å registrere din gave her på P7s nettsider. Du kan også ringe inn din gave under sending til
LAKSJONSTELEFONEN: 56 32 17 01.
Du kan også bruke Vipps: 547767.

Takk for din støtte til P7s radioarbeid!