P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Framfor alle ting! Det må bety: Topp prioritet. Først i køen. Øverst i bunken. På 1.plass. Du kan sammenligne bønn med hva som helst. Bønn vil alltid være det viktigste.

 

Bønn framfor alt.Disse ordene har møtt meg flere ganger gjennom livet: Til jul i 1995 fikk jeg en fin bok om bønn som gave. Den var skrevet av Oddvar Søvik, og bokens tittel var: Bønn framfor alt. Like før jul i 1996 deltok jeg på det årlige Arbeidermøtet i Indremisjonsforbundet, der jeg var ansatt på denne tiden. Hver dag startet programmet med bibeltime, og det var daværende bysekretær i Molde Indremisjon Arild Ove Halås som hadde ansvaret for timene. Temaet for bibeltimene var: Bønn framfor alt.

 
Det viktigste for meg har likevel vært de ordene som Paulus en gang skrev til Timoteus, sin unge venn og medarbeider:
- Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1
 
Framfor alle ting! Det må bety: Topp prioritet. Først i køen. Øverst i bunken. På 1.plass.
Framfor alle ting! Det må bety: Du kan sammenligne bønn med hva som helst. Bønn vil alltid være det viktigste.
 
Men kan dette være riktig? Slik tenker vi kanskje lett. Finnes det ikke noe i kristenlivet som er viktigere enn bønn?
Svaret er: Nei! Skal vi tro Bibelens egne ord, er saken helt klar: Det er bønn framfor alt!
 
Dette stemmer også med de første kristnes praksis. Da den store vekkelsen på Pinsedag stilnet av og det igjen ble hverdag i Jerusalem, forteller Lukas om disse som var nye på veien: - De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Apgj 2,42.
 
De 4 B-ene kaller vi dette i dag: Bibelen. Brorssamfunnet. Brødsbrytelsen. Og bønnene.
 
For snart femten år siden talte jeg på en møteserie på Frikstad Bedehus, like øst for Kristiansand. På et av møtene sto en av ungdommene fram og sa det slik:
 
Vi må holde fast på de 4 B-ene, folk! Bibelen og brorssamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Da får vi den femte B-en "på kjøpet": Bevarelsen!
 
Jeg tror denne ungdommen hadde helt rett! For det er nettopp slik vi kan bli bevart: I den daglige omgangen med Jesus og med andre kristne.
 
I boka si Bønn framfor alt stiller forfatteren Oddvar Søvik en masse spørsmål:
- Hva vil det si å be?
- Hvorfor er det så viktig å be?
- Hva skal vi be om?
- Hvem skal vi be for?
- Hvordan kan vi be?
- Hva kan hindre oss i å be?
- Hvorfor får vi ikke alltid det vi ber om?
 
Jo, det er mange ting vi kan ha å spørre om når det gjelder bønn. Og det er mange ting som kan være vanskelig for å forstå. Personlig synes jeg at det knapt er noe som er så vanskelig å forstå, som bønnens hemmeligheter.
 
Men det er godt at vi kan stille spørsmål. Og det er godt at det går an å finne svar.
Men - la oss likevel aldri glemme: Bønn er ikke et problem! Bønn er en mulighet.
Bønn er ikke et problem. Bønn er et privilegium.
Bønn er den retten Gud selv har gitt sine barn til fortrolig samfunn med seg!
 
En har sagt det slik: Motta bønnens gaver. Så kan du bære bønnens gåter.
 
 

TIL ETTERTANKE:

I den første Bibelen jeg hadde, den jeg fikk av mor og far til konfirmasjonen, har jeg skrevet følgende ord:
Ein ungdom med ein open Bibel og eit ope bøneliv vil verte bevara om han så vart sett i helvetes port.
Det har vært til ettertanke og påminnelse for meg - mange ganger!