P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Bønn åpner slusene inn til Guds mektige hav! Hva er ditt største behov i dag? Tror du Gud er rik nok?

 

 

- Bønn åpner slusene inn til Guds mektige hav.

Slik leste jeg det en gang for lenge siden, på en bønneliste. Og setningen har ikke sluppet taket i meg siden.
- Guds mektige hav.
For et uttrykk! Og tenk at bønnen er en sluse inn i dette mektige havet!
 
Gud er en stor og rik Gud:
- Han er rik nok for alle som kaller på han, sier Paulus i Rom 10,12
Og ikke nok med det. For i Fil 4,19 fortsetter han med disse ordene:
- Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.
Det er den samme Gud Jesus taler om i Bergprekenen, i Matt 5-7, som vi skal lese litt fra også i dag.
 
I forrige artikkel skrev jeg litt om hva bønn ikke er. I dag vil jeg skrive litt om hva bønn virkelig er. Og vi stiller spørsmålet på nytt: Hva er det å be?
For å finne svar på dette spørsmålet, la oss finne fram til Bergprekenen i Bibelen – og særlig legge merke til avsnittet i Mat 7,7-11. Her sier Jesus tre viktige ting om bønn:
 
BE, SÅ SKAL DERE FÅ
 
Bønn er den fattiges rett innfor Gud. Bønn er tiggerens eneste mulighet.
Du har sikkert opplevd rike tider i livet. Overflodstider. Og du vet hva en kristen kan glede seg over. Det var i slike tider du ofte jublet. Men du har også opplevd det motsatte. Kjent deg tørr og fattig, svak og tom – slik en sangforfatter sier det. Noe hadde gått galt. Noe var gått tapt. Du hadde det bra, men så mistet du det hele.
Hvordan er situasjonen din i dag?
 
Hør: Det er en stor Gud som innbyr. En som vet hva du trenger. En som har det du mangler. Nå står han her for å gi.
Dine hender er tomme. Men hans hender er naglemerkede og fulle av fred. Rekk dine tomme hender ut! Bønn kan forandre din livssituasjon.
 
LET, SÅ SKAL DERE FINNE
 
Du har ofte famlet i mørket. Og spurt etter veien - uten å finne fram.
Du vet det finnes en utvei, også for deg. Du vet det kan bli lyst igjen. Men fortsatt befinner du deg i mørket.
Og det har gått lang tid. Du har lett lenge, men fremdeles er du et menneske som på leit.
 
Det er Jesus som taler til deg her. Han som kalles Frelseren, og som kalte seg selv både for Veien og Verdens Lys.
Også han vet hva det er å lete. Ofte var han selv ute på leiting etter det kjæreste han eide: Sine tapte barn. Det er han som nå oppmuntrer deg og sier: Du skal snart finne fram.
Bønn er løsningen!
 
BANK PÅ, SÅ SKAL DET LUKKES OPP FOR DEG
 
Iblant kan alt føles stengt. Du ser ingen løsning på dine problemer. Du ser ingen åpning i situasjonen og intet lys i tunnelen. Alt er bare lukket og låst.
Noen ganger kjenner du deg utestengt. Du ville så gjerne ha vært inne i varmen, men står fremdeles utenfor. Andre ganger kjenner du deg innestengt, nesten som i et fengsel. Du ønsket deg friheten, men føler deg fremdeles bundet og ufri.
Og du har både bedt og ropt, men ingen svarer. Du som leser dette: Har du kjent det slik?
 
Men hør: I dag er det Jesus som taler. Nøkkelpersonen. Han som har nøklene inn til alle dine låste posisjoner. Han ser både deg og din nød. Han har hørt ditt rop. Han vet hvor du befinner deg og hva som skjer bak stengte dører.
Gode venn! Det nytter å be. Og kanskje Jesus akkurat nå er i ferd med å gripe tak i dørhåndtaket?
 
GODE NYHETER TIL DEG SOM BER
 
Dette er gode nyheter til deg som ber:
- For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.
 
 
TIL ETTERTANKE:
 
Bønn åpner slusene inn til Guds mektige hav!
Hva er ditt største behov i dag? Tror du Gud er rik nok?