Når dere ber, skal dere si: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Og forlat oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.

 

- Herre, lær oss å be! 

Det var Jesu disipler som første gang ba denne bønnen. De hadde vært sammen med Jesus og lagt merke til hvordan Jesus selv ba. Og dette må ha gjort sterkt inntrykk på disiplene, for det første de nå spør om er dette: - Herre, lær oss å be!

 
Fader vår
De visste at døperen Johannes hadde lært sine disipler å be. Nå ønsket de også selv å bli veiledet inn i denne bønnens vidunderlige verden. Les gjerne selv om dette, i Luk 11,1-13! Og det er som svar på dette ønsket at Jesus lærte sine disipler å be FADER VÅR.
- Når dere ber, skal dere si: Fader vår, du som er i himmelen...
 
To ganger finner vi altså denne bønnen gjengitt i Bibelen:
Både i Matt 6,9-13 og i Luk 11,2-4. Og begge gangene bruker Jesus den som en mønsterbønn- Slik skal dere be!
 
Brukt og misbrukt
Ingen bønn i verden er så mye brukt som FADER VÅR. I de aller fleste kristne sammenhenger blir den bedt både titt og ofte.
Men ingen bønn er vel heller så misbrukt som FADER VÅR. Vi kan jo ordene utenat, og tenker derfor ikke alltid over hvordan vi ber. Mange som ellers ikke vil ha med Gud å gjøre, deltar gjerne også i denne bønnen.
 
Og ingen bønn er kanskje så omdiskutert som FADER VÅR. Det var jøder Jesus lærte å be denne bønnen, altså mennesker som ventet på Guds rike som et jødisk herlighetsrike. - Komme ditt rike, lærte Jesus disse disiplene å be. Og de tenkte selvsagt på riket for Israel. Men skal vi be om det samme?
 
Mønsterbønnen
Men hør: FADER VÅR er altfor verdifull til å bli misbrukt. FADER VÅR er altfor dyrebar til å ende opp som et diskusjonstema.
FADER VÅR er fremdeles mønsterbønnen som Jesus vil bruke for å lære også oss de grunnleggende ting ved det å be.
 
Og hvordan gjør Jesus dette?
For det første: Jeg lærer å påkalle Gud som Vår gode himmelske Far. Gud er en stor og mektig Gud. En Gud som troner i himmelen. Men samtidig er ham helt nær, slik en god far gjerne vil være nær sitt barn.
 
Setter Gud først
For det andre: Jeg lærer å søke Guds rike først. FADER VÅR består av syv ulike bønner. De tre første gjelder forholdet til Gud:
- Helliget vorde ditt navn.
- Komme ditt rike.
- Skje din vilje
 
Hva med deg og meg? Har vi lært å sette Gud først – også i vårt bønneliv ?
- Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg, sier Jesus i Matt 6,33
Men dette er sannelig en vanskelig lekse å lære!
 
Legge sitt liv i Guds hender
For det tredje: Jeg lærer å legge hele mitt liv i Guds hender.
De fire siste bønnene lyder slik:
- Gi oss i dag vårt daglige brød.
- Forlat oss vår skyld.
- Led oss ikke inn i fristelse.
- Frels oss fra det onde.
 
Her samler Jesus alle menneskers viktigste behov i fire enkle setninger. Mer enn det Jesus her lærer oss å be om har ingen av oss bruk for i denne verden. Fenomenalt!
 
All ære til Gud
For det fjerde: Jeg lærer å gi all ære og takk til Gud.
FADER VÅR avsluttes med en lovprisning til Gud:
- For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen!
 
Kan du tenke deg en finere og riktigere måte å avslutte en bønn på, enn å gi Gud all den pris og ære han fortjener?
 
 

TIL ETTERTANKE:

 
- Herre! Lær meg å be! La dette bli din daglige bønn i tida framover.