P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!

 

I JESU NAVN

Det er ikke uvanlig at mennesker bruker Jesu navn når de ber. Noen innleder sin bønn slik: - Far i himmelen, takk at jeg får komme til deg i Jesu navn...

Andre avslutter sin bønn med ordene: … I Jesu navn, Amen!
 
Hvorfor gjør de kristne dette? Hva betyr Jesu navn for deres bønn? Er det mer enn tomme fraser og fromme ord?
 
Svaret er: Ja, det betyr mer! Hør det Jesus sier til sine disipler den siste kvelden han er sammen med dem:
- Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det! Joh 14,13-14
- Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Joh 16,23-24
 
Å be i Jesu navn er å gjøre bruk av en rett som Jesus selv har gitt oss!
 
Og dette betyr tre ting:
 
Å BE I JESU NAVN ER Å BYGGE PÅ DET JESUS HAR GJORT
 
En kristen har ingenting å kreve hos Gud. Når Gud hører vår bønn, er dette aldri som en belønning for ting vi selv har gjort. Ikke noe i oss selv gir grunn til frimodighet hos Gud. Det nytter altså ikke å komme i sitt eget navn. Men vi skal få komme i Jesu navn! Jesus fortjener all Guds velvilje. Og det er Han som vil at det frelsesverket han fullførte, skal gjelde for oss hos Gud. Å be i Jesu navn er å stole på at Gud tar imot oss - og vil høre vår bønn – for Jesu skyld.
 
Å BE I JESU NAVN ER Å BØYE SEG FOR JESU VILJE
 
I bønnen kan vi ofte oppleve spenningen mellom Guds vilje og vår egen vilje: Guds vilje går på tvers av våre ønsker.
Men en kristen er kalt til å fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge Jesus. En kristen skal bære de kryssede viljers kors. Å be i Jesu navn er å si:
- Far i himmelen! Du har hørt hva jeg nå har bedt deg om. La denne min bønn være underordnet din gode vilje, og gi meg bare det som er forenlig med denne viljen.
 
Å BE I JESU NAVN ER Å FÅ TILGANG TIL JESU KONTO I HIMMELEN
 
Vi er godt kjent med bruken av bankkort i Norge. Et bankkort er utstedt på en bestemt person – et bestemt navn - og kan brukes til å ta ut det som til enhver tid står på konto. Jesus har en ufattelig stor konto i himmelen. Han har tilgang på hele Guds herlighet og all Guds rikdom.
Men nå vil han også gi deg del i denne rikdommen. Derfor skal du be i Jesu navn, og på denne måten få tilgang til Jesu konto hos Gud. Her ligger alt du trenger, både for tid og for evighet.
 
Slik gir bønnen i Jesu navn en kristen de aller største muligheter!
 
 

TIL ETTERTANKE:

 
- De som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som søker deg, Herre! Salme 9,11