P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Hvem gir du mat i ditt kristenliv? Det gamle eller det nye mennesket?

 

- Det er kommet inn en her på møtet i kveld, som ikke kan bli frelst. Slik sa en predikant det i begynnelsen av sin preken et sted på Vestlandet. Folk så seg usikkert omkring: En som ikke kan bli frelst? Hvem kunne det være predikanten tenkte på?

- Det er kommet inn en på møtet her i kveld, som ikke kan blir frelst, gjentok predikanten. Det gamle mennesket!
 
Hvem er dette gamle mennesket, spør du kanskje. Du er kanskje ikke så godt kjent med Bibelens språkbruk. Jo, nå skal du bare høre:
 
Det gamle mennesket betyr mennesket i sin naturlige tilstand.
Det gamle mennesket er født med ryggen mot Gud. Og dette er et resultat av syndefallet, som vi leser om i 1. Mos. 3.
Det gamle mennesket elsker ikke Gud. Det har mer lyst til å gjøre sin egen vilje enn Guds vilje. Det vil heller velge sin egen veg enn å gå Guds veger.
Ingen av oss lever slik Gud ville vi skulle gjøre det. Og det er derfor alle mennesker trenger å bli frelst.
 
Det gamle mennesket kan verken frelse seg selv eller bli forandret så det lever slik Gud vil.
- Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Rom 8,7.
 
Frelse betyr altså ikke å forandre seg selv. Og det betyr heller ikke at Gud forandrer det gamle mennesket. Frelse er å bli født på ny. Et nytt menneske blir til - ved siden av det gamle. Derfor har alle kristne to ulike naturer.
 
En kristen skal slippe å vente noe godt fra det gamle mennesket. Han skal vente alt godt fra Jesus! Nye kristne blir ofte skuffet over seg selv. Eldre kristne også, forresten. Vi tror vi er bedre enn vi i virkeligheten er. Vi tror vi klarer å gjøre det gode, men må bittert erfare at nettopp det klarer vi ikke.
Men hør hva nå Jesus sier i Joh 15,4-5:
- Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.

 

Det går an å leve rikt som kristen, på tross av det gamle mennesket.
Se for deg et fly som letter fra rullebanen. En skulle tro at et slikt fly er fritatt fra tyngdekraften. Det letter jo! Men du vet bedre, ikke sant? Tyngdekraften virker fortsatt på flyet. Hemmeligheten er bare at andre krefter og mekanismer virker sterkere enn tyngdekraften: Flymotorer og vingespenn. Dermed forsvinner utslagene av tyngdekraften. De andre krefter virker sterkere.
Det gamle menneske trekker seg unna Jesus. Det nye mennesket vil leve nær Jesus. Men dermed blir spørsmålet: Hvem er den sterkeste?
 
Hør: Gi det nye livet muligheter å folde seg ut. La gudslivet få gode livsvilkår!
 
 

TIL ETTERTANKE:

 
- Jeg kjenner det som om det er to hunder som slåss om makten i mitt liv - en sort og en hvit hund. Slik sa den nyfrelst afrikaneren til en av misjonærene.
- Hvem vinner? spurte misjonæren tilbake.
- Jeg tror det er den hunden jeg gir mest mat, svarte den innfødte tilbake.
 
Hvem gir du mat i ditt kristenliv? Det gamle eller det nye mennesket?