P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Hva er egentlig forskjellen på den som er en kristen og en som ikke er det? Mye kan se likt ut. Men det er forskjell, både når det gjelder utseende, tankegang og livsførsel. Hvor ligger egentlig forskjellen?

 

Apostelen Johannes svarer slik:

- Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 1 Joh 5,12 Dette er den store forskjellen: En kristen har fått del i et helt nytt liv. Men dette livet er totalt ukjent for den som ikke hører Jesus til. Her ligger altså forskjellen: Det nye livet!
 
La oss si litt om det som kjennetegner det nye livet:
 
FØRSTE KJENNETEGN: EN NY FØDSEL
Når Johannes skal forklare hvordan et menneske blir en kristen, sier han det slik:
- Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1,12-13
 
Og litt senere i det samme evangeliet leser vi det slik: - Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Joh 3,3
Uten en ny fødsel, intet nytt liv! Det er Bibelens klare ord.
 
- Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ordJak 1,18
- Fort dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds Ord som lever og blir.1 Pet 1,23
 
Lykkelig den som har opplevd den nye fødselen! Du har fått del i et helt nytt liv.
 
ANDRE KJENNETEGN: EN NY NATUR
Guds barn har dermed fått del i noe ingen andre har: En ny natur! Denne nye naturen betyr en ny vilje, en ny lyst og nye lengsler.
Den nye naturen har nye sanser. Nytt syn og ny smak. Ny hørsel og nye følelser. Nye tanker. Ny forstand. Ja, et nytt sinn.
 
Nytt liv betyr nye sorger og nye gleder. Før trakk du deg unna Gud. Nå søker du Gud. Tidligere elsket du synden. Nå flykter du fra den. Tidligere elsket du verden. Nå er verden blitt tom og gledesløs.
Det nye livet er opptatt av Guds vilje, Guds hjelp og Guds veg. Det nye livet kjemper mot synden, men sørger når Jesus er borte. Slik var det aldri før.
 
TREDJE KJENNETEGN: EN NY ÅND
En kristen har fått del i en ny ånd: Den Hellige Ånd. Han har ved troen flyttet inn i en kristens hjerte og tatt bolig der. En kristen er dermed blitt et tempel for Den Hellige Ånd.
 
- Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! Rom 8,15
- Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til. Rom 8,9
 
En kristen deler samfunn med Guds Hellige Ånd. Og dermed med Gud selv. Skulle det være så rart at dette preger en kristens liv?
Den Hellige Ånd er selve drivkraften i det nye livet. Og det vil alltid bli store forandringer i et menneskeliv når Han overtar styringen.
 

TIL ETTERTANKE:

 
- Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? 1 Kor 3,16