P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Vet du hvordan eika skifter sin bladdrakt? Andre trær mister bladene om høsten, på grunn av kulde og vind. Men eika slipper ikke de gamle bladene før våren kommer og det nye livet vokser fram. Når livet presser seg fram innenfra, får eika sine nye sommerklær!

 

Under kommunismens fremmarsj i Europa ble det formulert et nytt slagord:

- Kommunisme betyr en ny dress til hver mann.
 
Som et gjensvar til dette formulerte også noen kristne et nytt slagord:
- Kristendom betyr en ny mann i hver dress.
 
Paulus ville sannsynligvis ikke vært fornøyd med noen av disse slagordene. Han ville nok heller ha formulert seg på denne måten:
- Kristendom betyr en ny mann i en ny dress.
 
I dag har jeg vil jeg be deg finne fram til kapittel 3 i Kolosserbrevet, og så lese rolig gjennom hele dette kapitlet. Paulus skriver her om to viktige ting:
For det første: Å være en kristen er å ha fått del i et helt nytt liv. Og dette livet er et Kristusliv. Dette kan du lese om i v.1-14.
For det andre: En kristen skal leve dette nye livet ut i hverdagen. Nytt liv trenger nye klær. Og dette leser du om i v.15-25.
 
Det første har med hjerteforholdet å gjøre. Det siste gjelder hverdagslivet.
Det første har med kristenlivets innerside å gjøre. Det siste gjelder yttersiden.
 
La oss nå si litt om hverdagslivet. Altså om de nye klærne.
 
FOR DET FØRSTE: DET ER NOE EN KRISTEN SKAL KLE AV SEG
 
Det er de gamle klærne som skal legges av. Se f.eks vers 5 og vers 8:
- Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst, pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.
- Men nå skal dere legge av alt slikt: Vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre.
Dette er ting som hører det gamle livet til. Og det er slik et menneske lever før det tar imot Jesus som Frelser og Herre.
Men når Jesus flytter inn i et menneskehjerte, skjer det store forandringer i livet: En ny lyst blir født, en trang til å ære Gud i sitt liv. Både i tanker og ord, holdninger og handlinger. Det nye livet får store konsekvenser for hverdagen.
 
FOR DET ANDRE: DET ER NOE EN KRISTEN SKAL KLE PÅ SEG
 
Det er nye klær i vente for den som blir frelst. Se vers 12-15:
- Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!
 
Når det altså blir forandringer i den ytre livsførselen, har dette en eneste forklaring: Det skyldes forandringene innenfra. Det ytre er et resultat av det indre.
I slutten av Kol 3 leser vi det slik:
- Ikke med øyentjenete for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker. Vers 22-23
 
Denne livsforandringen kaller Bibelen for helliggjørelse. Og dette har altså med vokster i kristenlivet å gjøre. Helliggjørelse betyr at det nye livet utfolder seg i hverdagen.
 
 

TIL ETTERTANKE:

Vet du hvordan eika skifter sin bladdrakt? Andre trær mister bladene om høsten, på grunn av kulde og vind. Men eika slipper ikke de gamle bladene før våren kommer og det nye livet vokser fram. Når livet presser seg fram innenfra, får eika sine nye sommerklær
 
 

 

Laksjon på P7 Kristen RIksradio

Søndag 24.11.2019 fra kl 10:00 til kl 14:00

Vi har en 4 timers sending som starter kl 10:00. Dette sendes på DAB+ i Oslo, Bergen, Haugesund, Stavanger, Sandnes, Trondheim og Grenland.
Følg oss også på nettradioen vår.

Bruk gjerne Vipps: 547767

Gi din gave her - Bli med på Laksjonen

  • Gavesum
  • Navn:
  • E-Post
  • Kontakte deg...

Hva er Laksjon?

LAKSJON er en innsamlingssending direkte på radio der våre lyttere får anledning til å støtte økonomisk P7s kristne radioarbeid i Norge. Vi har fire LAKSJONER i løpet av året. LAKSJON er som en basar på internett, der noen av gevinstene er røykte laksesider. For hver hundrelapp du gir får du ett lodd i trekningen.

Støtt P7s kristne radioarbeid ved å registrere din gave her på P7s nettsider. Du kan også ringe inn din gave under sending til
LAKSJONSTELEFONEN: 56 32 17 01.
Du kan også bruke Vipps: 547767.

Takk for din støtte til P7s radioarbeid!