P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Ordet helliggjørelse har med ordet hellig å gjøre. Men hva betyr dette ordet? Hva innebærer det å være hellig?

 

HELLIGGJØRELSE

Vi har i de siste artiklene skrevet en del om det nye livet som bare Jesus kan gi. Og litt om hvordan dette nye livet skal leves ut i hverdagen.

 
Bibelen bruker et bestemt uttrykk om denne saken: Den taler om helliggjørelse.Ordet helliggjørelse har med ordet hellig å gjøre. Men hva betyr dette ordet? Hva innebærer det å være hellig?
 
Ordet brukes ofte om Gud selv: Gud er en hellig Gud! Og det betyr: Gud er annerledes enn oss mennesker. Han er både syndfri og fullkommen. Tvers igjennom ren og god. Og slik er jo ikke vi. Snarere tvert imot.
 
Ordet hellig kan også brukes også om dager og steder, begivenheter og handlinger. Vi feirer f.eks søndag som vår helligdag. Og vi kjenner de hellige stedene, både fra Bibelen og verden forøvrig.
 
Men ordet hellig kan også brukes om mennesker: De kristne kalles et hellig folk. Og Gud kaller oss til å leve et hellig liv. Og det er altså dette siste som har med helliggjørelse å gjøre. La oss prøve å ta fram et par ulike sider ved denne saken:
 
For det første: Alle kristne er hellige i Jesus!
 
- Uten helliggjørelse skal ingen se Herren! sier Hebr 12,14
Det betyr at uten denne helliggjørelsen er du og jeg fortapte mennesker!
Skal vi nå fram til himmelen, må vi nemlig passe inn hos Gud. Vi må eie det rene sinnelaget og ha på oss de rette bryllupsklærne.
 
Men dette eier vi ikke i oss selv! Vi mangler både den rette drakten og det rene hjertet.
Og det var derfor Gud sendte sin Sønn til verden: For å gi oss nye hjerter. Og for å gi oss rene klær. Hør hva Bibelen sier:
- For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Ef 1,4
- Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Kol 1,21-22
En kristen er hellig i Jesus. Hans renhet og hellighet blir tilregnet oss ved troen på han. Helt ufortjent.
 
Og videre: Alle kristne er kalt til å leve et hellig liv!
 
- Jag etter fred med alle og etter helliggjørelse, står det i Hebr 12,14.
Her handler det altså om å leve et hellig liv i hverdagen. Og heller ikke dette klarer vi i oss selv. Men Jesus vil ta bolig i vårt hjerte. Gud vil selv forme vårt liv ved sitt Ord og sin Ånd. Og slik går det an å leve et nytt og annerledes liv i denne verden: Et hellig liv!
 
Noen tenker: - Dette går aldri for meg. - Dette klarer jeg aldri! Og det er helt rett. Men Gud har heller aldri bedt oss om å klare dette selv. Tvert imot så Jesus det slik en gang:
- Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bære mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Joh 15,4-5
Dette er helliggjørelsens store hemmelighet: Jeg i Han - og Han i meg.
 
 

TIL ETTERTANKE:

 
- Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.
Slik står det i 1 Tess 4,7. Hvordan vil du - helt konkret – ha forklart dette?