P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Å bli fylt av Ånden betyr ikke at du får mer av Den Hellige Ånd, men at Den Hellige Ånd får mer av deg.

 

Om det som skjedde med apostlene på pinsedag skriver Lukas følgende i Apgj 2,4: Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.

 

Og til de kristne i Efesus skriver Paulus det slik: Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Ef 5,18-20

 

Begge disse bibelavsnittene handler altså om å bli fylt av Ånden. I Jerusalem sto åndsfylte mennesker fram og forkynte evangeliet. Og i Efesus ønsker Paulus seg en forsamling av åndsfylte kristne. Dette er formaningen også til deg og meg i dag: Bli fylt av Ånden!

 

Men hva betyr det å bli fylt av Ånden? Og hva kjennetegner en kristen som er fylt med Den Hellige Ånd?

Her kommer noen konkrete svar: Å bli fylt av Ånden betyr ikke at du får mer av Den Hellige Ånd, men at Den Hellige Ånd får mer av deg.

Den Hellige Ånd er ikke en upersonlig kraft, og heller ikke et slags hav hos Gud. I så fall ville det bety at vi stadig kunne få mer og mer av Ånden. Men Den Hellige Ånd er en person. Og han kan ikke deles: Enten har du Den Hellige Ånd - ellers har du han ikke.

 

Men ditt og mitt liv er som er hus med mange rom: Tankenes kjelleravdeling. Ordenes første etasje. Gjerningenes andre etasje. Bygget opp med et reisverk som kalles holdninger. Den Hellige Ånd vil bo i dette huset. Og han vil gjerne ha tilgang til alle rommene. Rense dem. Fylle dem. Og prege dem. Å bli fylt av Ånden er å gi den Hellige Ånd adgang til alle rom i livshuset!

 

Å bli fylt av Ånden betyr å være behersket av Den Hellige Ånd. Paulus gjør i Ef 5 en sammenligning mellom vin og Ånd. Han setter det å bli fylt av Ånden opp mot det å være drukken av vin. Men hva mener Paulus med dette? Et beruset menneske beherskes av alkoholen. Den ødelegger holdningene dine og fratar deg alt som heter hemninger. Alkoholen preger både skritt og tunge. Å være drukken av vin fører bare til utskeielser. 

 

En åndsfylt kristen beherskes derimot av Den Hellige Ånd. Han vil forme et nytt liv og gi oss både nye og sunne holdninger. Den Hellige Ånd vil med andre ord prege både skritt og tunge. Og nettopp slik blir en kristen et tempel for Den Hellige Ånd. 

 

Å bli fylt av Ånden gjør deg til et overflodsmenneske. En åndsfylt kristen har alltid noe å tilføre sine omgivelser. Han har alltid noe godt å gi til andre. På pinsedag begynte apostlene å tale evangeliet. Ånden gav dem de nye ordene. Og i Efesus vil resultatet av Åndens fylde bli et fellesskap der de troende alltid har noe godt å gi hverandre. Og en ny tilfredshet og en ny takknemlighet vil prege deres forhold til Gud. Dette er sannelig noe vi har bruk for også i dag. Derfor er dette en viktig oppmuntring, også til deg og meg: Bli fylt av Ånden!

 

TIL ETTERTANKE:

Det blir ofte sagt: Åndens fylde er Ordets fylde. Les Ef 5,18-20 og Kol 3,16-17 - og prøv å sammenligne disse to avsnittene. Hva er forskjellen? Og hva forteller dette deg om forholdet mellom Guds Ånd og Guds Ord?