P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Det fortelles om den store indiske folkelederen Mahatma Gandhi at han en dag fikk besøk av noen europeiske kirkeledere. Disse lederne ble svært imponert over å se skarene av mennesker, som Ghandi hadde maktet å inspirere og samle rundt seg. Selv opplevde de at storparten av menneskene i Europa gikk både kirke og katedral forbi. Nå spurte de Mahatma Gandhi hva hemmeligheten kunne være til hans eventyrlige fremgang i India, og om han kanskje hadde et råd å gi også til dem. Gandhis svar var like genialt, som enkelt: - Dere må dufte Bergprekenen, mine herrer!

 

Den indiske folkelederen kjente altså til Bergprekenen, akkurat som du og jeg gjør det i dag. Den store talen Jesus holdt, først og fremst til sine disipler, om hva det innebærer å følge han. Bergprekenen fyller tre kapitler i Matteusevangeliet. Og jeg vil råde deg til å lese gjennom denne talen denne uka - og så spørre: Hva har denne talen å lære meg i dag?

 
Saligprisningene
Første delen av Jesu Bergpreken kaller vi for Saligprisningene! Grunnen til dette er at de ni første setningene i talen alle begynner på samme måten: - Salige er! Ordet salig beskriver den høyeste form for lykke som finnes, og som et menneske kan få del i. Grunnen til dette er ganske enkel: Denne gleden har sin kilde i Gud! Og den som øser av denne kilden vil få del i det som Bibelen kaller den fullkomne glede!
 
Det er jo alltid det samme vannet i bøtta som det er i brønnen. Dette synes jeg er en stålende opplysning. Det første Jesus altså sier, når han skal forklare hva det innebærer det å være disippel, er å snakke om glede. Ekte glede. Fullkommen glede! Det er altså ikke sant, det mange forteller oss: Velger du å bli en kristen og følge Jesus, da er det slutt på gleden. Det er helt motsatt: Det er først når du møter Jesus, du får erfare hva ekte glede er for noe. Er du klar over dette, du som nå leser?
 
Hva handler så disse ni saligprisningene om?
Svar: De lærer oss tre viktige kjennetegnene på alle dem som følger Jesus. Jesus setter nemlig det å være en kristen inn i tre ulike sammenhenger:
· Først: Forholdet til Gud.
· Videre: Forholdet til de andre disiplene.
· Og så: Forholdet til den verden vi fremdeles er en del av.
 
De første fire saligprisningene handler om gudsforholdet. Hva kjennetegner disippelens forhold til Gud? Hør nå v.3-6:
- Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
- Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.
- Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes.
 
Hva er felles mellom disse fire saligprisningene? Jo, alt det vi mangler! Kjennetegnet på en sann kristen er altså ikke alt det han har, men alt det han mangler. Nemlig i seg selv. Det er derfor han må ta imot alt utenfra. Han har sin rikdom i Jesus!
 
De neste tre saligprisningene handler om forholdet til de andre disiplene. Hva kjennetegner dette forholdet? Hør v.7-9:
- Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.
- Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
- Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.
 
Her er kjennetegnet alt det du har. Og som du, nettopp fordi du allerede har det, kan gi det videre til andre. Hemmeligheten med det kristne fellesskapet er altså ikke at de andre er til for deg, men at du er til for dem! Det kristne fellesskapet er ikke bare en gave, men også en oppgave: Vis barmhjertighet. Vis deg som en det går an å stole på. Og skap fred i dine omgivelser.
 
De siste to saligprisningene handler om en kristens forhold til verden. Hva kjennetegner dette forholdet? Hør v.10-12:
- Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres.
- Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.
 
Her er kjennetegnet det vi må lide. Og det vi må tåle. Forfølgelser. Løgn. Hån og spott. Slik ble profetene behandlet. Slik ble Jesus behandlet. Og slik må også du og jeg regne med å bli behandlet. Likevel skal vi ikke være mismodige. Dette skal ikke være en årsak til frykt, men en kilde til glede! Og synes du det er altfor lite glede i denne verden, skal det i alle fall bli mer i den kommende verden. Se på dem som allerede er framme!

Slik sier Jesus det til oss her. Og tar vi dette på alvor i vårt hverdagsliv, vil det snart begynne å dufte Bergprekenen!