P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


 

Det hendte i 1968, en ettermiddag hjemme hos mor og far på Notodden. Vi hadde besøk av nær familie, og satt sammen ved kaffebordet inne i stua. Plutselig skjedde det at far ble dårlig. Han hadde hatt hjerteproblemer noen år tidligere, og vi forsto på smertene at det var hjertet også denne gangen. Vi fikk lagt far ned på en sofa, mens mor løp over til nabohuset for å ringe etter sykebil.

 

Mens far lå på sofaen åpnet han øynene og begynte å snakke. Han hadde mye vondt i brystet og armene, men hadde likevel behov for å si noe. Jeg tror kanskje at far tenkte han kom til å dø denne dagen. Og så siterte han fra Salme 121:

 

- EG LYFTER AUGO MINE UPP TIL FJELLI: KVAR KJEM MI HJELP IFRÅ? MI HJELP KJEM IFRÅ HERREN, HAN SOM HEV SKAPT HIMMELEN OG JORDI.

 

Etter en liten pause fortsatte han: Det kan bety to ting, dette med fjellene. Først kan vel fjellene tale om nød og vanskeligheter. Vi kan oppleve at vanskelighetene tårner seg opp, og reiser seg som uoverstigelige fjell foran oss. Men fjellene vil også tale til oss om Herren. Han som er større enn alle våre vanskeligheter. Himmelens og jordens skaper har omsorg for sine, og makt til å ta vare på dem. Så ble far stille. Litt senere kom sykebilen og hentet ham.

 

Jeg var 14 år gammel da dette skjedde. Far overlevde også denne gangen et nytt hjerteinfarkt. Og det skulle gå ende halvannet år før han ble hentet hjem til himmelen. Men minnet om denne ettermiddagen bærer jeg fremdeles med meg. Og jeg kan fremdeles ikke lese Salme 121, uten at tankene går tilbake til mors og fars stue på Notodden.

 

Når jeg deler dette minnet med deg i dag, er det fordi jeg vet at livet ikke bare er lyst og glede for noe menneske. Alle får vi vår del av motgang og vanskeligheter: Sykdom og død. Sorg og savn. Mismot og synd. Ensomhet. Ufrelste barn. Ubesvarte bønner. Skuffelser, svik, baktalelse og rykter. Så mange ting kan gjøre et menneskeliv tungt å leve.

 

Og du spør: Hvordan skal dette gå? Hvordan skal jeg komme over dette?

Men hør: Også over de høyeste fjell hviler det en himmel. Herren er større enn dine og mine vanskeligheter! Ved sitt ord skapte den levende Gud himmelen og jorden. Hvordan kan vi da tro at en slik Gud er maktesløs i møte med vår nød og våre vanskeligheter?

 

Min hjelp kommer fra Herren! Slik sier salmisten det. Og slik skulle også du hviske det inn i ditt eget hjerte!

Og føy gjerne til et par av Bibelens andre fjellsikre løfter, der Herren sier: "Jeg vil gå frem foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker. Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud." Jes 45,2-3

 

"For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg." Jes 54,10

 

Jo, det er håp. Også for deg.