P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Du er ein augnestein, du er ein augnestein for Jesus! Slik har unge mennesker sunget det de siste årene. Både solister og ungdomskor. Stadig har jeg møtt noen som går og nynner: - Du er ein augnestein... Det er tydelig at mange setter pris på Arve Reigstads fine sang. "Augnesteinen" - eller øyenstenen, slik det lyder i mitt språk. Øyenstenen er et av de fineste bildene i Bibelen på GUDS OMSORG.

 

 

Øyenstenen er livets edelsten! De fleste av oss er nok ikke i stand til å forestille oss hvordan vi skulle kunne leve normalt uten å se. Derfor tar vi vare på øynene våre. Vi er redd for å skade synet. Og det skal ikke store "rusket" til på øyet, før vi legger alt annet til side og må få det bort! Smerte og tårer minner oss om hvor viktig det er at øynene er rene og klare. Er det lenge siden du takket Gud for synet? Og er det lenge siden de blinde og svaksynte var et bønneemne for deg?

 

Bibelen taler om øyenstenen i tre forskjellige sammenhenger:

 
GUDS FOLK, ISRAEL
- Den som rører ved dere, rører ved Hans øyensten. Sak 2,12
Slik taler profeten Sakarias. Og det er Israel han taler om. Folket er bortført til Babel. Og landet ligger ødelagt av fiender.
Men Herren har omsorg for sitt folk. Han skal bevare det!
En dag skal fangenskapet ta slutt, og folket føres tilbake til sitt eget land. Til ny og trygg framtid.
Israel er fremdeles Guds øyensten. Det må vi aldri glemme. Samtidig som flere og flere av verdens nasjoner vender seg mot Israel, er tusener av jøder på veg tilbake til sitt egentlige hjemland. Det skjer rett foran øynene på oss!
Trengsler og vanskeligheter vil fremdeles møte dette folket. Men Herren skal vende sorg til glede. Riket for Israel skal gjenreises.
Be for Israel, Guds øyensten. Be om fred for Jerusalem!
 
GUDS ORD, BIBELEN
- Bevar min lære som din øyensten! sier Ordspr. 7,2. Slik ber Salomo oss ta vare på Guds Ord.
Vårt øye er som et vindu mot livet. Det hjelper oss til å finne den rette veien. Det gjør oss oppmerksom på farene vi vil møte. Det gir oss syn for andre mennesker. Og taler til oss om mange av de viktige oppgavene livet møter oss med.
Tilsvarende betydning skulle Bibelen ha i en kristens liv. Bibelen viser rett kurs. Den gir oss hjelp til å leve. Bibelen bevarer oss hos Jesus. Og den bevisstgjør oss på hvor viktig det er å tjene både Gud og mennesker mens vi ennå har anledning.
Men sterke krefter angriper Bibelen. Og vil forurense den, svekke dens autoritet. Ja, redusere den til alminnelige menneskeord.
Mange roper at den gamle bok er foreldet. Eller den må i alle fall omtolkes av de lærde. For mange er det da også blitt viktigere å innrette seg etter andre menneskers forståelse av Bibelen, enn etter Bibelen selv. Det er en farlig holdning.
- Bevar min lære som din øyensten! sier Herren til oss.
Les Guds Ord. Innrett deg etter dette Ordet. Her ligger nøkkelen til et rikt og godt kristenliv!
 
GUDS BARN
- Han fant ham i et øde land, i villmarken, blant hyl fra villdyr i ørkenen. Han vernet om ham, han våket over ham, han voktet ham som sin øyesten. 5 Mos 32,10. Slik beskrives forholdet mellom Gud og Guds folk. Guds barn er Guds øyensten!
Vi mennesker har påført Gud kolossale omkostninger. Men ekte kjærlighet er alltid villig til å ta omkostningene, dersom en ser at den en elsker er i fare. Gud sparte ikke sin egen Sønn, men gav ham for oss alle!
Hyrden fant igjen den bortkomne sauen. Og han tok selv alle omkostningene i forbindelse med leteaksjonen.
Kvinnen fant igjen den tapte sølvmynten. Men hun måtte selv bøye seg og lete etter den.
Et Guds barn er funnet og frelst av Jesus. Han tok alle omkostningene på seg. Tror du da at Gud vil være er så uvøren og tankeløs, at han ikke vet hvordan han skal ta vare på sine barn? Nei! Gud bevarer oss - som sin øyensten.
- Vokt meg som din øyensten, ber salmisten i Slm 17,8

 

Kunne du ikke la dette være DIN bønn i dag?