Johnn Hardang har snakket med Knut Tømmerbakk, leder i Kanal 10 Norge.