Helt ifra 2007 har P7 Kristen Riksradio vært engasjert i det kristne radioarbeidet i Hellas og på Kypros. Og i likhet med P7 i Norge, deler TWR Hellas evangeliet om Jesus med sine landsmenn via programserier som de produserer og sender ut til flere lokale FM radiostasjoner.

I P7 Magasinet nr 2 - 2013 fikk du bli kjent med Theodore Kologeropoulos som leder det kristne radioarbeid til TWR Hellas. Johnn Hardang møtte han for første gang i 2007 på en radiokonferanse i Bratislava i regi av TWR Europa. Her delte de rom, og i løpet av denne konferansen ble de godt kjent med hverandre. Da P7 senere det samme året var på en rundtur i Hellas med en gruppe, møtte de hverandre igjen, og Theodore fortalte om radioarbeidet i Hellas. Slik ble vi også kjent med de økonomiske utfordringene TWR Hellas sto ovenfor. Og derfor valgte P7 i 2008 å starte den årlige støtten til dette viktige radioarbeidet. Hellas er et meget religiøst samfunn. Gud, kirken og religionen er en viktig del av hverdagen, og kristendommen er en viktig del av Hellas sin kulturelle identitet. De fleste menneskene som bor i landet er medlem i den greskortodokse kirken. Derfor opplever TWR Hellas at det også er stor interesse for Det Nye Testamentet og de evangeliske kristne radioprogrammene som de produserer. I byen Tessaloniki opplever faktisk den lokale sekulære radiostasjonen som sender TWR Hellas sine programserier at det er disse som har flest lyttere under sine sendinger. Og dette er svært gledelig for oss i TWR Hellas, sier Theodore i et intervju med P7 i oktober 2014.

På tross av den økonomiske krisen som Hellas har opplevd de siste årene, er aktiviteten og produksjonen til TWR Hellas opprettholdt. Og dette er blant annet takket være den økonomiske støtten i fra P7 i Norge. De har ikke egen radiokanal, men samarbeider med 13 lokale FM radiostasjoner, både kristne stasjoner, men flest sekulære. Og dette gir dem faktisk ca 5 millioner potensielle lyttere i radioenes nedslagsfelt. For FM sendingene dekker ca halvparten av hovedstaden Athen, og i tillegg dekker de byene Tessaloniki, Larisa og Patras som er blant de største byene i Hellas. De samarbeider også med en stasjon på Kypros. På grunn av felles språk kan de sende de samme programmene også her. På Kypros har de også en lokal telefon, hvor lytterne kan ringe, og blant annet bestille Det Nye Testamentet på moderne gresk. Dessverre døde en av medarbeiderene som tok imot disse telefonene for noen måneder siden. Han var en god kristen bror og misjonær, sier Theodore. Så nå er det den daglige lederen av radiostasjonen på Kypros og hans kone som tar imot disse samtalene. Men også de er gode kristne venner, fullt istand til å svare på de mange spørsmålene fra lytterne.

TWR Hellas produserer i hovedsak programserien Veien gjennom Bibelen av dr. Vernen Mc Gee som blir overrsatt til gresk. Denne serien er jo også oversatt til norsk av oss i P7. I tillegg produserer og oversetter Theodore programserien InTouch av dr. Charles F. Stanley til gresk. Og programmene sendes så ut til FM-stasjonene.

Det jobbes også aktivt med å få enda flere samarbeidsradioer i flere av byene i Hellas, og de har nå funnet to radiostasjoner som er villige til å starte å sende TWR sine programmer. Disse ligger i byene Serres - Nord i Hellas og i Lamia som ligger i Sentral-Hellas. Vi leter også etter en samarbeidsradio på Kreta som er den største av øyene i Hellas, sier Theordore. Men her har det foreløpig ikke lyktes oss å finne en radiokanal som er villige til å gi plass til våre programmer. Men vi har noen kristne brødre der som vi er i kontakt med, og vi håper og ber om at vi også her skal finne gode samarbeidspartnere.