P7 er engasjert i flere radiomisjonsprosjekter i regi av TWR (Trans World Radio). Også i 2015 sender vi økonomisk støtte til TWR Hellas, til tre kristne radioprogrammer i Nord-Afrika og Midt-Østen, til to ulike prosjekter i Tadjikistan og til et radioevangeliseringsprosjekt for barn og unge i Venezuela.

Hellas

Fra og med 2008 har P7 støttet TWR Hellas med 9000 EURO hvert år til kontorleie i Athen og til en del av lønnen til daglig leder. Hellas har de siste årene vært i en meget alvorlig økonomisk krise. Det merker også vår samarbeidspartner i dette landet. I likhet med P7 i Norge, deler de evangeliet om Jesus med sine landsmenn via flere lokalradiostasjoner rundt omkring i Hellas og på Kypros. Men gaveinntektene har sviktet betydelig de siste årene. Derfor er nok støtten fra Norge bare blitt enda viktigere. Men på tross av krisen merker de stor interesse for det kristne budskapet som de gir til sine lyttere, og det gir også nye muligheter for å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus.

Nord-Afrika og Midt-Østen

P7 støtter tre kristne radioprogrammer i Nord-Afrika og Midt-Østen. Vi sender tilsammen 25 000 amerikanske dollar, altså godt over 200 000 kr til disse tre prosjektene i år. Det første prosjektet er et ukentlig program som spesielt er rettet mot Syria, men programmet sendes også i flere av de andre landene i Midt-Østen. Programmet er kalt for “Youth in Mind“ og retter seg mot arabisktalende ungdommer. Målet er å hjelpe disse krigsherjede ungdommene ved å forstå deres problemer og gi dem råd. De to andre radioprogamprosjektene er Do you know Him? og Ala’s dagbok. Do you know Him? - er et arabisktalende radioprogram hvor en ganske detaljert studerer personen Jesus Kristus. Programmet er laget for dem som søker etter sanneheten, men som vet lite eller ingenting om Jesus, Guds Sønn. Kjenner du Jesus Kristus? Dette er uten tvil det viktigste spørsmålet som kan bli stilt. Og det blir gitt en grundig og klar innføring i hvem Jesus Kristus virkelig er. Frelsen blir gjort tilgjengelig for dem som søker etter sannheten, men som på mange måter er feil-informert om hva kristen tro egentlig dreier seg om.

Det jordansk-arabiske radioprogrammet Ala’s dagbok retter seg spesielt mot de unge. Gjennom Ala’s dagbok får ungdom anledning til å få åpne og ærlige svar på vanskelige spørsmål i livet. Dette er en produksjon for ungdom, produsert av ungdom. Programmet ble startet fordi mange unge lyttere ikke lenger reagerte på tradisjonell evangelisering. Det at en kombinerer AM-sendinger på radio med streaming og annen kommunikasjon via sosiale medier og Internett, gjør dette til et effektivt redskap for å nå ut med evangeliet, spesielt til de unge, i denne konfliktfylte regionen.

Tadjikistan

TWRs kristne radioprogrammer spiller en viktig rolle i arbeidet med å spre evangeliet i fjell-landet Tadjikistan. P7 er engasjert i to prosjekter: Vi støtter et ukentlig huskirke program på radio med det viktige formålet å hjelpe, lede, undervise og utdanne nye kristne ledere til de nye huskirkene som etablerer seg her. Mange av de troende bor i avsidesliggende landsbyer, og her er det ikke like lett som i de større byene å leve anonymt som kristen. De opplever derfor et større press fra familie og lokale myndigheter enn de kristne i de større byene gjør. For å hjelpe disse med å etablere huskirker produserer TWRs nasjonale team dette ukentlige radioprogrammet. P7 støtte også et annet program som er rettet mot kristne hjem, og sender tilsammen 20 000 amerikanske dollar til disse to prosjektene.

Venezuela

I Venezuela er det en liten blekksprut som er blitt det viktigste verktøyet for TWR til å nå ut med budskapet om Jesus til barn og unge. Gjennom et 15 minutter langt ukentlig radioprogram, via Internett og på besøk rundt omkring på skoler og i kirker, når blekkspruten Pedrito el Pulpo mange med det frelsende budskapet. Vi støtter også i år dette prosjektet med 10 000 USD.