P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

20.07.2018 - Geir Harald Johannessen

Noa og uværet - Luk 17,6

19.07.2018 - Geir Harald Johannessen

Unødvendig ensomhet - Joh 10,9

18.07.2018 - Geir Harald Johannessen

Gagarin syndromet - Slm 33,13

17.07.2018 - Geir Harald Johannessen

Maxi Millian Colbe - Gal 1,3-4

16.07.2018 - Geir Harald Johannessen

Tårer på ruinveggen - Fil 3,18

13.07.2018 - Irene Krokeide Alnes

Bare stol på Gud - 2 Mos 31,26

12.07.2018 - Irene Krokeide Alnes

En venn elsker alltid - Ordspr 17,17

11.07.2018 - Irene Krokeide Alnes

Når Gud tilgir synd - Apgj 10,43

10.07.2018 - Irene Krokeide Alnes

Korsets under - Matt 27,51

09.07.2018 - Irene Krokeide Alnes

Korsets gåte - joh 3,16