P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


penger

Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er økt fra kr 12 000,- til kr 16 800,- i 2014. Vi håper denne økningen kan gi økte gaveinntekter til P7.

 

Det vil si at hvis du gir kr 16 800,- i gaver til P7 i år, vil du få redusert skatten din med kr 4 704,- Vi håper denne økningen kan gi økte gaveinntekter til P7 i 2014. Og du som ikke har startet med Fast givertjeneste til P7 enda, kan jo vurdere dette, og fylle ut dette skjemaet!