P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


annbjoerg og kaare 428x447

Annbjørg og Kåre Sævareid

Begge arbeider de i helsesektoren, hun som hjelpepleier og han på institusjon for psykisk utviklingshemmede

VESTNES
Den siste helga i november 2014 besøkte undertegnede Vestnes i Møre og Romsdal i forbindelse med en bibelhelg på bedehuset. ”Kongen kommer!” var tema for denne bibelhelga, med utgangspunkt i Profeten Sakarias’ Bok - adventsprofeten i Det Gamle
Testamente. Fire bibeltimer, godt med folk og mye fokus både på Bibelen og på P7.

Vertskapet mitt denne helga var Annbjørg og Kåre Sævareid, gode P7-venner og aktive på bedehuset på Vestnes. Annbjørg har vært med i barnearbeidet som Ving-leder i mange år. Og Kåre er formann i Indremisjonsforeningen, et verv han har hatt ansvaret for i mer enn ti år. Begge arbeider i helsesektoren, hun som hjelpepleier på sykehjemmet og han på en institusjon for psykisk utviklingshemmede. Fritiden går for det meste med til et bredt engasjement i det kristne arbeidet.

FORFATTEREN
Annbjørg Helland Sævareid er barnefødt på Tysnes, og kom til Romsdal sammen med et ungdomsteam, etter et opphold på bibelskolen på Fjellhaug. Det var her hun møtte Kåre, et møte som skulle få konse-kvenser for resten av livet. De giftet seg, etablerte seg på Vestnes og har i dag tre voksne barn og ett barnebarn. Annbjørg er nok den av de to som er best kjent utenfor Vestnes’ kommunegrenser. Og grunnen til det er hennes virksomhet som forfatter. Hun skriver dikt og har etter hvert gitt ut fire dikt-samlinger på Sambåndet Forlag. Hennes første diktsamling heter Nardussalve og kom ut i 2007.
Siden kom diktsamlingene på rekke og rad: Juvelen (2009), Doggdråpar (2011) og Fotspor (2012). Hun skriver rytmisk, følsomt og vakkert, på nivå med navn som Trygve Bjerkreim og Haldis Reigstad. Juvelen er utsolgt, men de tre andre diktsamlingene er fortsatt tilgjengelige, blant annet hos oss i P7. Og de er mer verdt enn de to hundre kronene som de to siste koster.

- Lå det i kortene at du skulle bli forfatter?
Nei, langt ifra. Det hadde jeg aldri tenkt på. Jeg var ikke engang interessert i dikt. Men i 2002 begynte jeg å skrive dagbok. Og dette satte i gang noen prosesser som skulle vise seg å bli til noe mer enn jeg egentlig hadde tenkt. Da diktene begynte å komme,
i begynnelsen helt enkle og umodne ting, hendte det at jeg sendt et lite dikt sammen med et brev – kanskje som en oppmuntring til noen som hadde det vanskelig. Og jeg fortalte aldri at det var jeg som hadde skrevet dem. Men så begynte noen å spørre, og da måtte jeg fortelle at det var mine egne dikt. Så kom oppmuntringene tilbake: Dette må du gi ut, Annbjørg! Og da begynte snøballen å rulle. God kontakt med Tarald Ueland i Sambåndet Forlag har så langt resultert i fire diktbøker.

- Hvordan blir diktene dine til?
Ofte kommer de som et resultat av et konkret møte med Guds Ord. Ved bibellesning,
forkynnelse eller ved å lytte til et radioprogram, så kommer tankene og ordene. Akkurat slik det skjedde med et dikt som kom denne siste helga på Vestnes. Jeg skriver forresten ofte om nettene, og er heldigvis velsignet med en snill og tålmodig
mann. Ellers kommer det litt i bølger. Noen perioder er stille tider, mens jeg i andre perioder er langt mer produktiv.

- Er det å skrive dikt en nådegave?
For meg er det i alle fall en gave. Noe ufortjent, noe som Gud har gitt meg og som jeg ikke hadde fra før. Ofte når jeg skriver har jeg følelsen av å stå på siden av meg selv. Det er en annen som leder både tanke og penn – selv om det fortsatt er jeg som skriver. Og ingen gleder seg mer enn jeg, når noen tar kontakt og forteller hvordan et dikt ble til oppmuntring eller hjelp i en vanskelig situasjon. Noen av diktene mine har også fått melodi og kan brukes som sang. Også det er vel et uttrykk for at ordene har berørt et menneske eller et hjerte.

www.vestnesbedehus.com
Vi skulle gjerne ha snakket mer med Kåre. Han har den samme klokkertroen - både på Bibelen og forkynnelsen av Guds Ord som Annbjørg. Et resultat av dette er at de ofte tar ut på møter og arrangementer på fritida. Ja, de tar av og til hele helger for å forkynne Guds Ord. Et annet konkret utslag er hjemmesiden Kåre har laget for Vestnes Bedehus. Dette er ikke bare en flott hjemmeside, men den er også spesiell på den måten at den har en rekke linker til nett-steder der du møter god kristen forkynnelse. Bare sjekk selv: www.vestnesbedehus.com! - En hjemmeside må oppgraderes hver uke, sier Kåre. Ellers mister den fort noe av sin interesse!

Mal Jesus

Mal Jesus for min tanke 
med fargar frå Guds Ord
La biletet få tala slik
at berre Han vert stor
Kvil sjela di i kjærleiken
frå Han som elsker deg
Mal Jesus for min tanke
Ja, mal Han rett for meg 

Mal kongen for mitt hjarta
på krossen – død for meg
Med klungerkruna, blod som renn
Hans tunge lidingsveg
La Anden styra penselen
med Herrens milde Ord
Mal kongen for mitt hjarta
Fyrst då vert nåden stor

Mal Kristus for mitt auga
så klårt og lyst du kan
I stråleglans av soloppgang
Ja, syn meg berre Han
Som Sigerherren, Himmelkongen
Redningsmannen min
Mal Kristus for mitt hjarta
så stig Han stille inn

Vestnes, 28.-30. november 2014
Annbjørg Helland Sævareid