Tid Serie
00:00:00 RadioMG - Drømmeland
06:35:00 Veien gjennom Bibelen
07:00:00 P7-morgen (r) fra fredag
08:00:00 Nistepakka
08:30:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland
09:00:00 P7-morgen
10:00:00 Kvinner i vinden - May-Britt
10:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang
11:00:00 Kristenliv på pulsen
11:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
12:00:00 Irenes kvarter
Neste... 12:35:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland (r)
Senere i dag 14:10:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon (r)
Senere i dag 15:00:00 Ettermiddagssending - (r) fra kl 9
Senere i dag 16:00:00 Kristenliv på pulsen (r)
Senere i dag 16:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
Senere i dag 17:15:00 Over en åpen Bibel
Senere i dag 18:00:00 Møtesending fra menigheten Arken (r)
Senere i dag 19:00:00 Countrygospeltimen
Senere i dag 20:00:00 Dette er mitt liv
Senere i dag 21:00:00 Kvinner i vinden - May-Britt (r)
Senere i dag 21:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang (r)
Senere i dag 22:00:00 Through the Bible
Senere i dag 22:30:00 RadioMG - Salig blanding