Tid Serie
00:00:00 RadioMG - Drømmeland
06:35:00 Veien gjennom Bibelen
07:00:00 P7-morgen (r) fra dagen før
08:00:00 Nistepakka
08:30:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland
09:00:00 P7-morgen
10:00:00 Sotra Indremisjon
10:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang
11:00:00 Lunsjsending - Arne Martin
11:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
12:00:00 Irenes kvarter
12:35:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland (r)
13:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Mix
14:00:00 Kvinner i vinden - May-Britt (r)
15:00:00 Ettermiddagssending - (r) fra kl 9
16:00:00 Lunsjsending - Arne Martin (r)
16:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
17:02:00 Åpne dører
17:15:00 Over en åpen Bibel
17:30:00 RadioMG - Salig blanding
Neste... 19:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Barnehjørnet
Senere i dag 19:30:00 Kristen Nærradio Haugaland - Kveldsmiks
Senere i dag 20:00:00 Kristen Nærradio Haugaland - Strikketimen
Senere i dag 21:00:00 Sotra Indremisjon (r)
Senere i dag 21:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang (r)
Senere i dag 22:00:00 Through the Bible
Senere i dag 22:30:00 RadioMG - Kveldsmix