P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

21.11.2019 Fra serien 'Forventning'

Forventning - Luk 12,35-40

20.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 1'

Jesus kommer igjen - Joh åp 22,12-17

19.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 6'

Surdeig og sennepsfrø - Matt 13,31-33

18.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 7'

Jesus har bedt oss å komme - Joh 6,37-40

15.11.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Historien gjentar seg - Luk 17,20-30

14.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 6'

Framfor alle ting - 1 Tim 2,1-6a

13.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 6'

Han som begynte - Fil 1,6-11

12.11.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Unnskyldninger - 2 Mos 3,11-15

11.11.2019 Fra serien 'Fra Bibelens skattekiste 4'

Vitnesbyrd om tro - Heb 11,1-10

08.11.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Bær hverandres byrder - Luk 10,25-37