P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

19.09.2018 Fra serien 'Veien'

Trygg på veien - Heb 8,1-6

18.09.2018 Fra serien 'Veien'

Vandre i ånden - Gal 5,13-16

17.09.2018 Fra serien 'Veien'

Aldri alene - Gal 4,4-7

14.09.2018 Fra serien 'Søndagens tekst'

Livets tog - dødens tog - Luk 7,11-17

13.09.2018 Fra serien 'Veien'

Nytt liv - nye klær - Kol 3,5-15

12.09.2018 Fra serien 'Veien'

En plagsom medvandrer - Gal 5,16-17

11.09.2018 Fra serien 'Veien'

I Jesu fotspor - 1 Pet 2,21-25

10.09.2018 Fra serien 'Veien'

Bønnens vei - 1 Tim 2,1-4

07.09.2018 Fra serien 'Søndagens tekst'

Sergej Desareb - Matt 5,10-12

06.09.2018 Fra serien 'Veien'

Våg å bekjenne - Rom 10,9-10