P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

12.12.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 2'

Omsorgens sønn - Apgj 4,36-37

11.12.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 2'

Tenåring på tronen - 2 Krøn 43,1-3

08.12.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Jesu gjenkomst - Luk 21,25-33

07.12.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 2'

Mot strømmen - 2 Krøn 17,3-6

06.12.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Usvikelig vennskap - Fil 2,25

05.12.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Ekte omsorg - Fil 2,19-24

04.12.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Tro og tradisjoner - 2 Kong 18,1-7

01.12.2017 Fra serien 'Søndagens tekst'

Det kristne frihetsbrevet - Luk 4,16-22

30.11.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Levende tro - 2 Kong 18,1-7

29.11.2017 Fra serien 'Å bygge bibelsk karakter 1'

Å følge Jesus - Fil 2,5-11