P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

20.09.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Din Gud er min Gud - Rut 1,7-11+16-19a

19.09.2019 Fra serien 'Steinene taler'

Den kostbare perlen - Matt 13,45-46

18.09.2019 Fra serien 'Steinene taler'

Steinhaugen ved Jordan - Jos 4,1-8

17.09.2019 Fra serien 'Steinene taler'

Et alter for Herren - 1 Mos 12,6-8

16.09.2019 Fra serien 'Steinene taler'

Steiner som roper - Luk 19,37-40

13.09.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Det umulige er mulig - Matt 19,27-30

12.09.2019 Fra serien 'Elisa Safats sønn'

Jesus og Elisa - Luk 4,23-30

11.09.2019 Fra serien 'Elisa Safats sønn'

Er det rett det vi gjør - 2 Kgb 7,3-9

10.09.2019 Fra serien 'Elisa Safats sønn'

En duft av bergprekenen - 2 Kgb 6,18-23

09.09.2019 Fra serien 'Elisa Safats sønn'

Engler på murene - 2 Kgb 6,8-17